Naša nova publikacija: Škole za održivu Europu

Kao završni rezultat projekta “Škole za održivu Europu”, Forum za slobodu odgoja objavljuje publikaciju “Škole za održivu Europu: školski projekti o globalnim ciljevima” koja sadrži izvještaje o provedbi školskih projekata posvećenih globalnim ciljevima održivog razvoja koje su provodile srednje škole od listopada 2019. do lipnja 2020. godine.

Ovom prilikom želimo zahvaliti svim učenicama i učenicima, mentoricama i mentoru, školama ambasadorima i Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj na suradnji u provedbi projekta.


Publikacija je objavljena u sklopu projekta “Škole za održivu Europu” kojeg financira CROSOL: Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske i Zaklada Solidarna iz projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.“