Obrazovanje u vrijeme pandemije

Prvi slučaj COVID-19 u Hrvatskoj potvrđen je 25. veljače 2020. Nekoliko dana nakon, počeli smo razvijati različite načine kako da podržimo odgojno-obrazovne radnice i radnike u ovoj izvanrednoj situaciji. Usredotočili smo se na jednostavne i praktične aktivnosti kako bismo podržali i potaknuli nastavnike i druge nastavnike da rade s učenicima na trenutnoj situaciji imajući u vidu […]

Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti

Projekt „Sretno dijete“ – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ ima za cilj sustavno i dugoročno razvijati socijalne i emocionalne kompetencije djece, naročito u području komunikacije, odnosa i prevencije nasilja kao i unaprijediti kompetencije učitelja i stručnih suradnika za poticanje osobnog i socijalnog razvoja djece. Naglasak […]

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu HEAD: Empowering School Principals for Inclusive School Culture Nositelj projekta: Network of Education Policy Centers, Hrvatska Partnerske organizacije: NSO-CNA Leiderschapsacademie, Nizozemska Šola za ravnatelje, Slovenija Pedagoški institut, Slovenija Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Sjeverna Makedonija Македонскиот центар за граѓанско образование, Sjeverna Makedonija Pučko otvoreno […]

Pokreni promjenu!

Forumov veliki projekt „Pokreni promjenu!“ koji je tijekom 2017. i 2018. proveden u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu je ponovno odobren za financiranje u sklopu programa Erasmus+ (K3, Social Inclusion) od strane Izvršne agencije Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Forum je iznimno ponosan da je kvaliteta ovog projekta ponovo prepoznata […]

ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe

Naziv projekta ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe ProFiLE: promicanje financijske pismenosti u Europi Nositelj projekta: University of Gloucestershire, Ujedinjena Kraljevina Partnerske organizacije: – St Edward’s Preparatory School, Ujedinjena Kraljevina – Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italija – Istituto Comprensivo Statale Amari-Roncalli-Ferrara, Italija, – Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Mađarska, – Carl Rogers Személyközpontú […]

Mladi pokreću promjene!: školskim kreativnim projektima do pozitivnih promjena u školama i lokalnoj zajednici

Projekt „Mladi pokreću promjene!“ ima za cilj osnažiti mlade u području socijalnih i građanskih kompetencija, posebice ojačati njihove sposobnosti za empatiju i poštivanje različitosti koje postoje u zajednicama u kojima žive ali i one na globalnom nivou te razumjeti njihove međusobne povezanosti.  Tijekom projekta učenici pet srednjih škola iz Zagreba i Zagrebačke županije će kroz […]

Izgradnja rodne jednakosti u školama kroz cjeloviti pristup

Neosporno je da postoji neravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca u mnogim područjima života. Mnogobrojne su rasprave o uzrocima rodne nejednakosti, spominje se priroda, odgoj, društvena očekivanja te rodni stereotipi koji proizlaze iz njih. Preporuke Vijeća Europe (CM/Rec(2019)1) zemljama članicama između ostalog navode da djeca i mladi usvajaju rodne stereotipove u školi kroz kurikulum, nastavne […]

Razvoj kompetencija medijacije za stručnjake u obiteljsko-pravnoj zaštiti

Projekt „Razvoj kompetencija medijacije za stručnjake u obiteljsko-pravnoj zaštiti“ provodi u 2019. g. Forum za slobodu odgoja u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i udrugom Na drugi način, uz podršku Grada Zagreba. Edukacijom je obuhvaćeno ukupno pedeset djelatnika iz svih podružnica Centra za socijalnu skrb Zagreb koji će edukaciju proći u dvije grupe. […]

Škole za održivu Europu

Cilj projekta je osnaživanje i uključivanje mladih i odgojno-obrazovnih radnika (OOR) u rasprave o Globalnim ciljevima Agende 2030 tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU. Osnaživanjem OOR želi se postići veća zastupljenost Globalnih ciljeva u nastavi, a provedbom učeničkih školskih projekata želi se razviti njihove građanske i društvene kompetencije te približiti njima i lokalnim zajednicama Globalne ciljeve […]

Mali medijatori u sretnoj školi

“Mali medijatori u sretnoj školi – socio-emocionalne kompetencije djece i mladih za konstruktivno rješavanje sukoba i prihvaćanje različitosti” Uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2019. godine provodimo projekt kojim se osnažuje i educira učitelje, stručne suradnike te djecu i mlade za provođenje sveobuhvatnog preventivnog programa „Možemo to riješiti“. Fokus programa […]

Učimo ih za njihovu budućnost

Projekt “Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole” ima za cilj doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Izgradnjom kapaciteta i razvijanjem kompetencija nastavnika i ravnatelja gradimo kvalitetno obrazovanje i ulažemo u lokalnu zajednicu. Tijekom provedbe projekta provest će se […]

Mala škola poduzetnosti: priprema za let u poduzetan svijet

Forum za slobodu odgoja krajem 2018. započeo je s provedbom projekta „Mala škola poduzetnosti: priprema za let u poduzetan svijet”, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U suradnji sa školama partnerima na projektu: Komercijalnom i trgovačkom školom Bjelovar, Tehničkom školom Daruvar te Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, 50 učenika/ca završnih […]

Breaking the Poverty Taboo: Roles and Responsibilities of Education

Mnoga istraživanja pokazuju kako socio-ekonomski status učenika ima izrazit utjecaj na njihov socio-emocionalni razvoj, kao i na obrazovne ishode. S obzirom na to da učenici odrasli u socijalno i ekonomski depriviranim obiteljima nemaju iste uvjete za kognitivni i socio-emocijalni razvoj,  dakle nemaju iste startne pozicije, je li prihvatljivo očekivati da će u trci zvanoj obrazovni […]

I ja znam, i mene se pita: program osnaživanja učenika za aktivniju participaciju u školi i lokalnoj zajednici

Kako bi osnažili učenike srednjih škola za preuzimanje aktivnije uloge u životu škole i u rješavanju pojedinih društvenih problema lokalne zajednice, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Forum je započeo s provedbom projekta I ja znam, i mene se pita: program osnaživanja učenika za aktivniju participaciju u školi i lokalnoj […]

Oboji svijet!: putevima toleracnije kroz kreativnost i stvaralaštvo

Jedan od prioriteta našega društva je pružiti djeci i mladima priliku za odrastanje, sazrijevanje i ostvarivanje u što zdravijoj i poticajnijoj okolini. Pitanje obrazovanja nije samo pitanje jednakoga pristupa obrazovnim prilikama, već i aktivnoga sudjelovanja djece u životu (obitelji, škole, zajednice i društva u cjelini) što direktno utječe na njihov osobni i socijalni razvoj, promicanje […]

Sretno dijete: senzibilizacija i stručno osposobljavanje stručnjaka socijalne zaštite u području osnovnog i socijalnog razvoja djece i mladih te rješavanje sukoba

Uz financijsku potporu Grada Zagreba započeo je projekt „Sretno dijete“ kojim se želi pružiti podrška stručnjacima koji rade u ustanovama socijalne zaštite kroz edukaciju iz osobnog i socijalnog razvoja te emocionalnih kompetencija, asertivnosti uključujući razvoj nenasilne komunikacije i životnih vještina djece i mladih. Osim toga djelatnici će se osnažiti u znanjima, vještinama i kompetencijama za […]

Moj okoliš, moja budućnost

Projekt “Moj okoliš, moja budućnost” provodi Društvo za oblikovanje održivog razvoja kao nositelj projekta u partnerstvu s Forumom za slobodu odgoja i Osnovnom školom Stjepana Radića Brestovec Orehovički. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnoga fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o Europskom socijalnom […]

Europska različitost danas

European Diversity Today, u hrvatskom prijevodu Europska različitost danas je Forumov projekt kojim se osnažuju organizacije civilnog društva i osoba koje rade s mladima u domeni globalnog učenja, integracije migranata i interkulturalnog obrazovanja. Projekt traje od rujna 2017.do svibnja 2018. godine, financiran je iz programa Erasmus +, a provodi se u suradnji sa organizacijama Think […]

Projekt o EU projektima II: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije

Od početka lipnja 2017. godine, Forum za slobodu odgoja započeo je s provedbom projekta pod nazivom “Projekt o EU projektima II: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije”, kojemu je cilj osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području pisanja i provedbe projekata za Europsku uniju. Osim toga, cilj je potaknuti škole na […]

Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa

U Hrvatskoj je društvo prožeto dubokom ekonomskom krizom i neravnotežom, nezaposlenošću (posebno mladih), te usporenim razvojem građanske svijesti i demokratskih procesa. Aktivna uključenost i inicijativa te volonterski angažman nedovoljno su zastupljeni u svim segmentima društva – kod građana, mladih, djece, javnih ustanova. Ne postoji dovoljna zastupljenost volonterskih programa u javnim ustanovama, mladi se nedovoljno potiču […]

Sretno dijete: program prevencije nasilja učenjem socio-emocionalnih vještina djece, mladih i učitelja

U studenom 2016. godine započeli smo s provedbom projekta „Sretno dijete“ – program prevencije nasilja učenjem socio-emocionalnih vještina djece, mladih i učitelja“. Projekt podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih, a u njemu će izravno sudjelovati stotinu učitelja i stručnih suradnika iz pet županija te pedeset učenika iz pet partnerskih škola. Škole partneri nalaze se u: […]

Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti

U studenom 2016. godine započeli smo s provedbom projekta „Sretno dijete – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“. Projekt koji traje 10 mjeseci podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a u njemu će izravno sudjelovati oko stotinu učitelja i stručnih suradnika iz šest županija te devedeset […]

Kompetencije za kulturu demokracije u akciji: demokratske kompetencije u digitalnom dobu

U prosincu 2016. godine započeli smo s provedbom projekta „Kompetencije za kulturu demokracije u akciji: demokratske kompetencije u digitalnom dobu“, čiji je nositelj organizacija Antikomkplex iz Češke. Forum za slobodu odgoja je partner na projektu, zajedno s drugih šest zemalja: Češkom, Armenijom, Bjelorusijom, Bugarskom, Rumunjskom i Srbijom. Projekt financira Vijeće Europe i Europska unija. Opći […]

Pokreni promjenu: prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu“ je europski projekt za kojeg je Forum za slobodu odgoja potpisao 22. studenoga 2016. godine ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna i trajat će dvije godine (prosinac […]

NAOS

Projekt NAOS, čija je središnja misao identifikacija dobrih obrazovnih praksi učitelja koje im olakšavaju rad u multikulturalnom okruženju, je financiran iz programa Erasmus +, a nositelj projekta je nizozemska organizacija RISBO iz Rotterdama. Projekt traje do lipnja 2017 godine a na njemu rade organizacije iz Estonije, Litve, Norveške, Nizozemske, Belgije, Portugala, Grčke, Cipra i Hrvatske. […]

Ulaganje u kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika Zagrebačke županije 2016.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije i u 2016. godini podržava i financira stručno usavršavanje za učitelje i stručne suradnike zaposlene u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Zagrebačka županija. Za njih se organiziraju stručna usavršavanja u programima: „Uvod u projektno planiranje“, “Medijacija – osnovni seminar” te „Napredni program […]

Volontiranje u zajednici: osnaživanje korisnika ustanova socijalne skrbi i učenika u lokalnoj zajednici

U listopadu je započeo projekt „Volontiranje u zajednici – osnaživanje korisnika ustanova socijalne skrbi i učenika u lokalnoj zajednici“ kojim se želi osnažiti škole za održivu provedbu volonterskih akcija učenika, učitelja te roditelja u lokalnoj zajednici kojim pružaju podršku najranjivijim skupinama društva u svojoj lokalnoj zajednici. Projekt se temelji na modelu školskog volontiranja s naglaskom […]

Da sam ja netko: osnaživanje učenika strukovnih škola za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici

Početkom studenog započinjemo provedbu projekta „Da sam ja netko – osnaživanje učenika strukovnih škola za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici“ u četiri županije (Grad Zagreb, Zagrebačka, Međimurska i Bjelovarsko-bilogorska županija). Projektom se želi osnažiti učenike strukovnih škola za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnih građana i rješavanju pojedinih društvenih problema za koje oni smatraju da utječu […]

Oboji svijet šarenim bojama tolerancije

Oboji svijet šarenim bojama tolerancije kojim se promovira tolerancija, nenasilje i mirno rješavane sukoba među učenicima osnovnih i srednjih škola se održava i u 2016.godini, provodi ga Forum za slobodu odgoja a uz financijsku podršku Grada Zagreba, Ured gradonačelnika. Opći cilj projekta, promoviranje tolerancije, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba se postiže nizom dobro uhodanih aktivnosti, […]

Entrepreneurship School for Youth Workers: Empowering for Combating Unemployment of Youth in Local Communities

Osposobljavanje „Entrepreneurship School for Youth Workers – Empowering for Combating Unemployment of Youth in Local Communities“ projekt je kojemu je cilj okupiti 25 osoba koje rade s mladima iz četiri zemlje Europske unije – Grčke, Portugala, Irske i Hrvatske. Na treningu će svaki od sudionika unaprijediti svoje vještine vezane uz poduzetnost, komunikaciju, rad u timu […]

Oboji svijet bojama tolerancije: učiti demokraciju i toleranciju

U mjesecu listopadu 2015. započela je provedba projekta Oboji svijet! bojama tolerancije – učiti demokraciju i toleranciju. Kroz projekt će se osnaživati uloga djece i mladih u aktivnom građanstvu, zagovaranju ljudskih prava i demokratskih načela, nenasilne komunikacije i dijaloga. Analizom dječje perspektive ljudskih prava kroz radove koji su pristigli na natječaj „Oboji svijet!“ u 2014. […]

Projekt o EU projektima: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije

Projekt „Projekt o EU projektima: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije“ ima za cilj potaknuti škole na korištenje fondova u svrhu razvoja i unaprjeđenja obrazovanja. To se planira postići provedbom trodnevnog seminara za 25 nastavnika, stručna suradnika i/ili administrativno osoblje osnovnih i srednjih škola s područja Grada Zagreba. Sudionici […]

Ulaganje u kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika Zagrebačke županije

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije u 2015. godini podržava i financira stručno usavršavanje za učitelje i stručne suradnike zaposlene u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Zagrebačka županija. Za njih se organiziraju stručna usavršavanja u programima: “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje”, kao i u Naprednom programu Medijacija. […]

Od srca do srca: jačanje kapaciteta djelatnika u sustavu socijalne skrbi

Zahvaljujući podršci Grada Zagreba (Odjela za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom) te suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava, Dječjim domom Zagreb, Domom za odgoj djece i mladeži Dugave te Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Forum u suradnji s trenerskim timom priprema i provodi Napredni edukacijski program Medijacije. Napredni program Medijacije osnažuje polaznike […]

Akademija vršnjačke medijacije

Ključni dio projekta je edukacijski program medijacije i građanskog odgoja posebno namijenjen srednjoškolcima i mladima s područja Grada Zagreba. Zahvaljujući podršci Grada Zagreba (Odjela za mlade Ureda za obrazovanje, kulturu i šport) i svom stručnom timu, Forum organizira program koji osnažuje kapacitete mladih za uspješno i asertivno komuniciranje, rješavanje sukoba, razvoj empatije i aktivnog slušanja, […]

Učenjem do kvalitetnijeg mentorstva

U okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprogram Grundtvig, Forum za slobodu odgoja kao partner sudjeluje u projektu „Učenjem do kvalitetnijeg mentorstva“ (Learning to be a good mentor). Nositelj projekta je nevladina organizacija Consortiul International LSDGC iz Rumunjske. Na projektu još sudjeluju partnerske organizacije iz Švicarske, Njemačke, Litve, Italije, Noveške i Slovačke. Projekt je započeo 1. […]

Obrazovanje protiv korupcije

“Lokalno partnerstvo za obrazovanje protiv korupcije” ili skraćeno “Obrazovanjem protiv korupcije” je projekt kojeg je Forum za slobodu odgoja provodio zajedno s međunarodnom organizacijom Network of Education Policy Centres, te organizacijama iz Hrvatske:Agencija lokalne demokracije, Sisak, Agencija lokalne demokracije, Osijek, i Info Zona, Split u razdoblju od travnja 2013. godine do listopada 2014. Godine. Projekt se provodio na području županija […]

Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira

“Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira” je projekta kojeg je Forum za slobodu odgoja proveo u razdoblju od ožujka 2013. do ožujka 2015. uz potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodio u četiri županije (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Zagrebačka županija te u Gradu Zagrebu) i to u partnerstvu sa sljedećim […]

Školski volonteri

Projektom „Školski volonteri – osnaživanje javnih odgojno-obrazovnih ustanova za uključivanje volontera u rad s djecom i promicanje volonterskih inicijativa“ Foruma za slobodu odgoja i partnera Udruge MoSt iz Splita, Zagrebačke županije i Osnovne škole Luka iz Sesveta – nastojalo se odgovoriti na potrebu promicanja volontiranja u odgojno-obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, te potrebu podrške školama u […]

Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti

Forum za slobodu odgoja je uz potporu Europske unije,unutar darovnice IPA 2011, 22. kolovoza 2013. godine započeo provedbu  projekta pod nazivom Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti. Ukupna vrijednost projekta je 121.846,00 €, te se provodi u partnerstvu sa 6 osnovnih škola: OŠ Josipa Kozarca Vinkovci, OŠ Ljudevita Gaja Osijek,  OŠ Josipa Matoša Vukovar, […]

Razvoj kurikulumske kulture

Projekt „RAZVOJ KURIKULUMSKE KULTURE: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskih kurikuluma „. Nositelj projekta jeInstitut za društvena istraživanja u Zagrebu, a partner Forum za slobodu odgoja. Projekt se provodi uz potporu Europske unije unutar IPA BGUE 04 06, Razvoj ljudskih potencijala – „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ čije je provedbeno tijelo Agencija […]

Projekt “Click”

Pod vodstvom Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), kao nositelja projekta, Forum za slobodu odgoja sudjeluje u provedbi projekta CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život(eng. Increasing the understanding of EU climate and energy policy and its impacts in everyday life). Projekt financira Europska unija putem program IPA INFO 2012, a […]

Strategija održive energije Jugoistočne Europe

Na poziv Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Forum za slobodu odgoja se pridružio projektu „Strategija održive energije Jugoistočne Europe“ (prema eng. skraćenici: SEE SEP) kojeg je nositelj Fondacija Mreža za promjene jugoistočne Europe iz Sarajeva. Projekt je prijavljen i odobren unutar programa Civil Society Facilty Framework Partnership Agreements. Ugovor je potpisan 1. prosinca 2012. […]

Obrazovanje za održivi razvoj

Ovaj projekt i inicijativa koja se pokreće projektom ima za cilj: otkriti sadržaje povezane s obrazovanjem za održivi razvoj u nacionalnim kurikulumima zemalja sudionica inicijative, te preporučiti prikladne sadržaje u nastavnim planovima i programima; razviti i održati treninge za one koji mogu i moraju promovirati održivi razvoj, točnije, za donositelje odluka i za one na […]

Lideri/ce za lokalnu zajednicu

“Lideri/ce za lokalnu zajednicu” je naziv projekta kojeg provodi Forum za slobodu odgoja u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i Network of Education Policy Centers. Projekt se provodi uz potporu Europske unije unutar darovnice IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 186.414,56 eura, a Europska unija pokriva 90% vrijednosti projekta. Projekt je započeo 12. siječnja 2012. godine i […]

Istraživanje o stavovima i iskustvima nereligioznih roditelja prema obrazovnom sustavu

Forum za slobodu odgoja i Protagora zajedno su proveli projekt pod nazivom: Istraživački projekt o stavovima i iskustvima nereligioznih roditelja prema obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj navedenog projekta je istraživanje stavova nereligioznih roditelja o religioznosti kao i poseban način na koji se vjerska pitanja rješavaju u sustavu obrazovanja njihove djece. Istraživanjem je dalo uvid […]