Obrazovanje u vrijeme pandemije

Prvi slučaj COVID-19 u Hrvatskoj potvrđen je 25. veljače 2020. Nekoliko dana nakon, počeli smo razvijati različite načine kako da podržimo odgojno-obrazovne radnice i radnike u ovoj izvanrednoj situaciji. Usredotočili smo se na jednostavne i praktične aktivnosti kako bismo podržali i potaknuli nastavnike i druge nastavnike da rade s učenicima na trenutnoj situaciji imajući u vidu […]

Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti

Projekt „Sretno dijete“ – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ ima za cilj sustavno i dugoročno razvijati socijalne i emocionalne kompetencije djece, naročito u području komunikacije, odnosa i prevencije nasilja kao i unaprijediti kompetencije učitelja i stručnih suradnika za poticanje osobnog i socijalnog razvoja djece. Naglasak […]

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu HEAD: Empowering School Principals for Inclusive School Culture Nositelj projekta: Network of Education Policy Centers, Hrvatska Partnerske organizacije: NSO-CNA Leiderschapsacademie, Nizozemska Šola za ravnatelje, Slovenija Pedagoški institut, Slovenija Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Sjeverna Makedonija Македонскиот центар за граѓанско образование, Sjeverna Makedonija Pučko otvoreno […]

Pokreni promjenu!

Forumov veliki projekt „Pokreni promjenu!“ koji je tijekom 2017. i 2018. proveden u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu je ponovno odobren za financiranje u sklopu programa Erasmus+ (K3, Social Inclusion) od strane Izvršne agencije Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Forum je iznimno ponosan da je kvaliteta ovog projekta ponovo prepoznata […]

ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe

Naziv projekta ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe ProFiLE: promicanje financijske pismenosti u Europi Nositelj projekta: University of Gloucestershire, Ujedinjena Kraljevina Partnerske organizacije: – St Edward’s Preparatory School, Ujedinjena Kraljevina – Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italija – Istituto Comprensivo Statale Amari-Roncalli-Ferrara, Italija, – Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Mađarska, – Carl Rogers Személyközpontú […]

Mladi pokreću promjene!: školskim kreativnim projektima do pozitivnih promjena u školama i lokalnoj zajednici

Projekt „Mladi pokreću promjene!“ ima za cilj osnažiti mlade u području socijalnih i građanskih kompetencija, posebice ojačati njihove sposobnosti za empatiju i poštivanje različitosti koje postoje u zajednicama u kojima žive ali i one na globalnom nivou te razumjeti njihove međusobne povezanosti.  Tijekom projekta učenici pet srednjih škola iz Zagreba i Zagrebačke županije će kroz […]

Izgradnja rodne jednakosti u školama kroz cjeloviti pristup

Neosporno je da postoji neravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca u mnogim područjima života. Mnogobrojne su rasprave o uzrocima rodne nejednakosti, spominje se priroda, odgoj, društvena očekivanja te rodni stereotipi koji proizlaze iz njih. Preporuke Vijeća Europe (CM/Rec(2019)1) zemljama članicama između ostalog navode da djeca i mladi usvajaju rodne stereotipove u školi kroz kurikulum, nastavne […]

Škole za održivu Europu

Cilj projekta je osnaživanje i uključivanje mladih i odgojno-obrazovnih radnika (OOR) u rasprave o Globalnim ciljevima Agende 2030 tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU. Osnaživanjem OOR želi se postići veća zastupljenost Globalnih ciljeva u nastavi, a provedbom učeničkih školskih projekata želi se razviti njihove građanske i društvene kompetencije te približiti njima i lokalnim zajednicama Globalne ciljeve […]

Učimo ih za njihovu budućnost

Projekt “Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole” ima za cilj doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Izgradnjom kapaciteta i razvijanjem kompetencija nastavnika i ravnatelja gradimo kvalitetno obrazovanje i ulažemo u lokalnu zajednicu. Tijekom provedbe projekta provest će se […]