METAR do bolje klime

Naziv projekta: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj) Opći cilj projekta Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i […]

I ja znam, i mene se pita – program osnaživanja učenika i učenica za aktivniju participaciju u školi i lokalnoj zajednici

S početkom godine započeo je i naš projekt  „I ja znam, i mene se pita – program osnaživanja učenika_ca za aktivniju participaciju u školi i lokalnoj zajednici”, koji Forum provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Tehničkom školom Virovitica i X. gimnazijom „Ivan Supek” u Zagrebu. […]

WE PROJECT: Promocija ravnopravnosti mladih LGBT+Q+ osoba u radnoj okolini

Zašto “WE PROJECT”? Malo se zna o konkretnim radnjama poduzetim kako bi se osigurao prijelaz mladih LGBTI+q+ osoba iz obrazovnog sustava na tržite rada. Istraživanja pokazuju da je diskriminacija LGBTI+Q+ osoba u radnom okruženju i dalje prisutna u cijeloj Europi (FRA (2020): „EU LGBT II Survey: A long way to go for LGBTI equality“): Svaka […]

MEGA: jačanje europske dimnezije odgoja i obrazovanja

Naziv projekta: MEGA: Make Europe Great Again / MEGA: jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2020. – 30.6.2023. Nositelj projekta: Pistes-Solidaires, Francuska Partneri projekta: Eurosoc Digital GmbH, Njemačka Asociacion Caminos – Asociacion para el intercambio educacion y desarrollo social, Španjolska Casa do Professor, Portugal Collège Recteur Jean Sarrailh Monein, Francuska Forum za […]

Obrazovanje u vrijeme pandemije

Prvi slučaj COVID-19 u Hrvatskoj potvrđen je 25. veljače 2020. Nekoliko dana nakon, počeli smo razvijati različite načine kako da podržimo odgojno-obrazovne radnice i radnike u ovoj izvanrednoj situaciji. Usredotočili smo se na jednostavne i praktične aktivnosti kako bismo podržali i potaknuli nastavnike i druge nastavnike da rade s učenicima na trenutnoj situaciji imajući u vidu […]

Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti

Projekt „Sretno dijete“ – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ ima za cilj sustavno i dugoročno razvijati socijalne i emocionalne kompetencije djece, naročito u području komunikacije, odnosa i prevencije nasilja kao i unaprijediti kompetencije učitelja i stručnih suradnika za poticanje osobnog i socijalnog razvoja djece. Naglasak […]

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu

HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu HEAD: Empowering School Principals for Inclusive School Culture Nositelj projekta: Network of Education Policy Centers, Hrvatska Partnerske organizacije: NSO-CNA Leiderschapsacademie, Nizozemska Šola za ravnatelje, Slovenija Pedagoški institut, Slovenija Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Sjeverna Makedonija Македонскиот центар за граѓанско образование, Sjeverna Makedonija Pučko otvoreno […]

Pokreni promjenu!

Forumov veliki projekt „Pokreni promjenu!“ koji je tijekom 2017. i 2018. proveden u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu je ponovno odobren za financiranje u sklopu programa Erasmus+ (K3, Social Inclusion) od strane Izvršne agencije Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Forum je iznimno ponosan da je kvaliteta ovog projekta ponovo prepoznata […]

Mladi pokreću promjene!: školskim kreativnim projektima do pozitivnih promjena u školama i lokalnoj zajednici

Projekt „Mladi pokreću promjene!“ ima za cilj osnažiti mlade u području socijalnih i građanskih kompetencija, posebice ojačati njihove sposobnosti za empatiju i poštivanje različitosti koje postoje u zajednicama u kojima žive ali i one na globalnom nivou te razumjeti njihove međusobne povezanosti.  Tijekom projekta učenici pet srednjih škola iz Zagreba i Zagrebačke županije će kroz […]

Izgradnja rodne jednakosti u školama kroz cjeloviti pristup

Neosporno je da postoji neravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca u mnogim područjima života. Mnogobrojne su rasprave o uzrocima rodne nejednakosti, spominje se priroda, odgoj, društvena očekivanja te rodni stereotipi koji proizlaze iz njih. Preporuke Vijeća Europe (CM/Rec(2019)1) zemljama članicama između ostalog navode da djeca i mladi usvajaju rodne stereotipove u školi kroz kurikulum, nastavne […]

CANDIICE: Creative approaches to new democracy through innovative inclusive citizenship education

Projekt CANDIICE je trogodišnji Erasmus+ projekt započeo 2019. godine s ciljem prikupljanja i izrade materijala za škole koji kroz inovativan i kreativan pristup žele pružiti znanja učenicima od vrtića do fakulteta iz različitih područja inkluzivnog i građanskog obrazovanja. Cilj projekta je istražiti na koji način učenje možemo učiniti efikasnijim i uključivijim korištenjem kreativnih, umjetničkih i […]

ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe

Naziv projekta ProFiLE: Promoting Financial Literacy in Europe ProFiLE: promicanje financijske pismenosti u Europi Nositelj projekta: University of Gloucestershire, Ujedinjena Kraljevina Partnerske organizacije: – St Edward’s Preparatory School, Ujedinjena Kraljevina – Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italija – Istituto Comprensivo Statale Amari-Roncalli-Ferrara, Italija, – Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Mađarska, – Carl Rogers Személyközpontú […]

Učimo ih za njihovu budućnost

Projekt “Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole” ima za cilj doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Izgradnjom kapaciteta i razvijanjem kompetencija nastavnika i ravnatelja gradimo kvalitetno obrazovanje i ulažemo u lokalnu zajednicu. Tijekom provedbe projekta provest će se […]

SIRISU 2.0: POLICY NETWORK ON MIGRANT EDUCATION

Projekt SIRIUS: obrazovanje djece migrantskog porijekla započeo je  2012. godine kao projektna aktivnost zemalja članica EU financirana od strane Europske komisije. U međuvremenu SIRIUS je postala mreža organizacija članica diljem Europe koje se bave pitanjem obrazovanja djece migrantskog podrijetla. Nadovezujući se na praktična učenja i alate osmišljene od 2012. do 2016. godine, projekt SIRIUS 2.0 […]