Forum za slobodu odgoja

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Home Donatori

Donatori

E-mail Ispis PDF

Iskon Internet Iskon Internet
 • Sponzorstvo u elektroničkim vezama, 2001.-2013.

ASSIST American Secondary Schools for International Students and Teachers
 • Stipendije učenika srednjih škola, 2000.-2013.

HMC The Headmasters' and Headmistresses' Conference
 • Stipendije učenika srednjih škola, 2000.-2013.

Europska unija Europska unija
 • „The New School. A Way to Modern Democratic Society - Teachers' Training Program – Croatia“ (2002.)
 • „P.A.C.E.“ (2007.–2008.)
 • „Možemo to riješiti: Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba“ (2009.)
 • „Edukacija o EU.“ (2010.)
 • „Nenasilna komunikacija - put za rast u radu s mladima“ (2011.)


Škole u Republici Hrvatskoj

 • Provedba projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (2008 -2011.)
 • Provedba projekta „Medijacija“ (2011.)
 • Provedba projekta „Pravo u svakodnevici - Vladavina prava - Antikorupcija“ (2011.)


Fakulteti u Republici Hrvatskoj

 • Provedba projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje“ (2008.-2009.)

RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 • „Nova škola“ (2003.–2005.)
 • „Škola u funkciji lokalne zajednice“, 2003.
 • „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskom obrazovanju“, 2003.–2005.
 • „Medijacijom u školi protiv nasilja u društvu“, 2004.–2007.
 • „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u obrazovnom sustavu Hrvatske“, 2005.– 2006.
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2005.–2006.
 • „Edukacijom do vladavine prava“, 2005.–2006.
 • Donacija za EFFE Kolokvij, Brijuni 6.–8. 5. 2005.
 • „Ususret EU“, 2007.
 • „Edukacija o vladavini prava, demokraciji i ljudskim pravima, kao garancija nenasilja i tolerancije“, 2007.–2009.
 • „Aktivno učenje i kritičko mišljenje - doprinos Foruma realizaciji ciljeva HNOS-a“, 2007.–2009.
 • „Ljetna EU Akademija“, 2008.–2010.
 • "Škola medijacija", 2010.
 • „ENJoinED. Potpora procesu uključivanja obrazovanja za održivi razvoj u obrazovni sustav“, 2011.

RH
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

 • „I ja sam građanin Europe“ (2007.–2008.)


RH
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • „Edukacijom do zdravlja - Vukovarsko-srijemska županija“ (2004.)
 • „Edukacijom do zdravlja - Međimurska županija“ (2004.)
 • „Edukacijom do zdravlja - Našice i Karlovac“ (2004.–2005.)
 • „Znanje za zdravi život“ (2005.–2006.)

RH
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • „Znanje za zdravi život“ (2005.–2006.)
 • "Primarna prevencija ovisnosti" (2010.)
 • „Primarna prevencija ovisnosti. Informiranje i edukacija učenika, roditelja i nastavnika“ (2011.)
 • „Veliki medijatori za male medijatore. Osnaživanje školskih i vršnjačkih medijatora“ (2011.)

RH
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2001.–2002. g., putem Ministarstva prosvjete i športa
 • „Pravo u svakodnevici“, 2001. godine, putem Vlade RH - Ureda za ljudska prava
 • „Prevencija i intervencija na području prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece“, 2001. godine, putem Državnog zavoda za zaštitu obitelji
 • „Zdravstveno obrazovanje“, 2001. godine, putem Ministarstva zdravstva
 • „Okrugli stol o obrazovnoj suradnji između zemalja bivše Jugoslavije“, 2001. – 2002. godine, putem Ministarstva prosvjete i športa

RH
Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 • „Pravo u svakodnevici“ (2001., 2004., 2005.)
 • Medijacija u školi" (2010.)
 •  „Integralno građansko obrazovanje. Osnaživanje studenata i studentskih predstavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja“ (2011.)

NZZRCD Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • „Škola u funkciji lokalne zajendice“ (2005.–2006.)
 • „Institucionalna potpora“ (2006.–2008.)
 • „Institucionalna potpora" (2010.-2013.)
 • Put u Moskvu za Zorana Pavletića, RWCT konferencija (2005.)
 • „Edukacijom o vladavini prava do demokratizacije društva“ (2007.–2008.)
 • „Edukacijom o EU i europskim integracijama“ (2008.)
 • „Obrazovanjem protiv korupcije“ (2009.)
 • „Integralno građansko obrazovanje“ (2009.)

zagrebacka_zupanija_logo Zagrebačka županija
 • Edukacija nezaposlenih nastavnika Zagrebačke županije iz medijacije i komunikacijskih vještina, 2010.

BBZ Bjelovarsko-bilogorska županija
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (2002.)

IZ Istarska županija
 • Donacija za EFFE Kolokvij, Brijuni 6.–8. 5. 2005.

OBZ Osječko-baranjska županija
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (2002.–2004.)

PGZ Primorsko-goranska županija
 • Donacija za EFFE Kolokvij, Brijuni 6.-8. 5. 2005.
 • Donacija za projekte dodatne edukacije nastavnika (2007.–2008.)
 • „Ljetna EU Akademija“ (2009.)
 • "Primarna prevencija ovisnosti", 2010.

Grad Zagreb Grad Zagreb
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, „Pravo u svakodnevici“ i „Edukacijom do zdravlja“ (2004.)
 • Donacija za EFFE Kolokvij, Brijuni 6.–8.5.2005.
 • "Medijacijom protiv nasilja" (2008.–2009.)
 • "Edukacijom do prevencije ovisnosti (2008. – 2009.)
 • Partnerstvo na projektu „Možemo to riješiti. Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba" (2009.)
 • Potpora za održavanje proslave 10 godina projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u RH
 • "Medijacija u školama", 2010.
 • "Medijacija u primjeni produženog stručnog postupka za djecu sa smetnjama u ponašanju", 2010.
 • "Medijacijski centar Zagreb", 2010.
 • "Mladi medijatori: obrazovanje za medijaciju, novu kulturu komunikacije i rješavanja sukoba", 2010.
 • "Integralno građansko obrazovanje", 2010.
 • „Integralno građansko obrazovanje. Osnaživanje studenata i studentskih predstavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja“, 2011.
 • „Priprema mladih stručnjaka za lakše zapošljavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama putem edukacije iz vještina komunikacije i rješavanja sukoba“, 2011.
 • „Dan tolerancije 2011.“, 2011.
 • „4. ljetna EU akademija“, 2011.
 • „“Možemo to riješiti!” Medijacijski centar Zagreb“, 2011.

Grad Rijeka Grad Rijeka
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2002.–2008.
 • „Pravo u svakodnevici / Vladavina prava“, 2005., 2007., 2008.
 • „Edukacijom do zdravlja“, 2005. – 2008.
 • „Medijacija“, 2005.–2008.
 • „Edukacija u EU“ (2008.)
 • Potpora za održavanje proslave 10 godina projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u RH
 • „Možemo to riješiti. Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba“ (2009.)


Grad Velika Gorica Grad Velika Gorica
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (2002., 2003., 2005., 2007., 2008., 2009., 2010.)
 • „Edukacijom do zdravlja" (2003.–2008.)
 • „Medijacija" (2006., 2009.)
 • „Pravo u svakodnevici", 2004., 2006.  (gratis-FSO za V.Goricu),
 • „Možemo to riješiti. Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba“ (2009.)
 • „Mladi medijatori“ (2011.)

Bjelovar Grad Bjelovar
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2002. 
 • „Pravo u svakodnevici“, 2002.
Bakar

Grad Bakar

 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2002.HPC

Hrvatski pravni centar

 • „Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji“ (2008./2009.)Institut otvoreno društvo Hrvatska
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2000.–2003. 
 • „Pravo u svakodnevici“, 2000.–2003. 
 • „Građanski odgoj“, 2000.–2002. 
 • „Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece“, 2000.–2001. 
 • „Tribine Foruma u 2003“
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - visoko školstvo“, 2003. 
 • „Škola u funkciji lokalne zajednice - Otvorene škole“, 2002.–2004. 
 • „Edukacijski moduli - PUS, RWCT i EDZ u B. Manastiru“, 2004.–2006. 
 • „EFFE Kolokvij 6-8.5.2005., Brijuni“, 2005. 
 • „Edukacijom do vladavine prava“, 2005.-2006. 

OSI NY

Open Society Institute New York
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, 2000.–2003.
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - visoko školstvo“, 2002.–2003. 
 • „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje – regionalno“, 2001.–2003.
 • „Pravo u svakodnevici“, 2000.–2003. 
 • „Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece“, 2000.–2002.
 • „Program stipendija za srednje škole“, 2000.–2004. 
 • National Journal „Metodički ogledi“, 2002.
 • „Praćenje provedbe Desetljeća za uključivanje Roma“, 2006./2007. 

HBS Heinrich Böll Stiftung
 • EFFE Kolokvij, Brijuni 6. – 8. 5. 2005.


Nizozemska

Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske

 • „Ljetna EU akademija“ (2008.)

Svedska

Veleposlanstvo Kraljevine Švedske

 • „Ljetna EU akademija“ (2009.)

SUISSE Veleposlanstvo Švicarske Konfederacije
 • EFFE Kolokvij, Brijuni 6.–8. 5. 2005.

embassyseal_zagreb Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država
 • EFFE Kolokvij, Brijuni 6.–8. 5. 2005.
 • „Rule of Law“,  2006.–2007.

USSD United States Department of State
 • "Southeast Europe Leadership Program", 2001.

VERN

Veleučilište VERN

 • Potpora za održavanje proslave 10 godina projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u RH

HOLDNIG

Zagrebački holding

 • „Ljetna EU akademija“ (2009.)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 • „Istraživanje i analiza stanja u području rada s mladima u Republici Hrvatskoj“ (2011.-2012.)

nesst-logo NESsT
 • Istraživanje za potrebe provedbe savjetovanja u procesu izrade poslovnog plana socijalnog poduzetništva (2011.)


Osim donatora, Forum za slobodu odgoja je u suradnji s brojnim institucijama i organizacijama omogućio
i povlastice za svoje članove, a popis možete pogledati ovdje.

 

Institucija za mirenje

Grb_Republike_Hrvatske
Rješenjem Ministarstva pravosuđa
Forum za slobodu odgoja je
akreditirana institucija za mirenje.

Društvene mreže

Twitter Facebook

Institucionalna potpora

Forum za slobodu odgoja je korisnik
institucionalne podrške
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


Twitter