Donatori

Forum za slobodu odgoja provedbu svojih programa i projekata financira putem natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz europskog, državnog i lokalnih proračuna.

Europska, državna i lokalna tijela raspisuju javne natječajte u pojedinim područjima od općeg interesa na koji se, sa svojim idejama i projektima, prijavljuju svi koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kada, na temelju svoje vizije, misije i Strategije razvoja, Forum za slobodu odgoja procijeni da se može prijaviti na određeni natječaj, tada se pristupa razvoju, razradi i pisanju projektnog prijedloga, te prikupljanja potrebne dokumentacije.

Svi projektni prijedlozi prijavljeni na određeni natječaj se procjenjuju na temelju kriterija objavljenih u Natječaju (formalni uvjeti, te procjena projektnog prijedloga i financijskog okvira projekta). Natječajni postupak završava objavom odluke o dodjeli sredstava, te potpisivanjem ugovora s organizacijama čiji su projekti izabrani. Natječajni postupak može trajati od četiri mjeseca pa do 18 mjeseci.

Potpisom ugovora počinje provedba projekta sukladno ugovoru. Tijekom provedbe, organizacija je dužna redovito izvještavati o napretku provedbe, a na kraju provedbe podnijeti detaljan narativni i financijski izvještaj. Projekti redovito traju od jedne do dvije godine, a organizacije je dužva sufinancirati projekt u ugovorenom iznosu.

Dakle, cjelokupni postupak od prijave projekta do prihvaćanja završnog izvještaja može proći od jedne do četiri godine.

U nastavku donosimo popis donatora i projekata Foruma za slobodu odgoja:

 • Europska unija

  The New School. A Way to Modern Democratic Society - Teachers Training Program- Croatia, 2002.
  P.A.C.E., 2007.-2008.
  "Možemo to riješiti - medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanje sukoba", 2009.
  We Can Work It Out: Trough Mediation towards Culture of Democratic Communication and Conflict Resolution, 2009.
  Edukacija o EU (Teaching the EU. Integrating the EU Education in the Croatian Education System), 2010.
  Nenasilna komunikacija - put za rast u radu s mladima, 2011.
  Developing Curricula Culture, 2011.
  Nenasilna komunikacija- put za rast u radu s mladima, 2011.
  Istraživanje za potrebe provedbe savjetovanja u procesu izrade poslovnog plana socijalnog poduzetništva, 2011.
  Your way - Volunteering for active youth, 2011.
  Istraživanja i analiza stanja u području rada s mladima u RH, 2011.-2012.
  SEE Change Network program, 2012.
  Lidership for Local Community: Empovering Teachers and Youth for Active Role in Local Communities, 2012.
  Nenasilna komunikacija II - ključ uspjeha u radu s mladima, 2012.
  Aktivnost i vidljivost - put za učinkovitu ulogu mladih u lokalnim zajednicama, 2012.
  Glazba i pjevanje kao mediji rada s mladima. Razvijanje glazbenih vještina osoba koje rade s mladima , 2012.
  Nenasilna komunikacija II - Kluč uspjeha u radu s mladima, 2012.
  Aktivnost i vidljivost - Put za učinkovitu ulogu mladih u lokalnim zajednicama, 2012.
  Glazba i pjevanje kao mediji rada s mladima - razvijanje glazbenih vještina osoba koje rade s mladima , 2012.
  Studijska putovanja, 2012.
  Nenasilna komunikacija II - Kluč uspjeha u radu s mladima, 2012.
  Aktivnost i vidljivost - Put za učinkovitu ulogu mladih u lokalnim zajednicama, 2012.
  Glazba i pjevanje kao mediji rada s mladima - razvijanje glazbenih vještina osoba koje rade s mladima , 2012.
  Studijska putovanja, 2012.
  Lokalni lideri/ice za lokalnu zajednicu, 2012/2013.
  Learning to be good mentor, 2013.
  Sirius: Education of Children with Migrant Backround, 2013.
  School volunteers -empowering public education institutions to involve volunteers in work with children and promoting volunteering initiatives, 2013.
  Activitiy and Visibility II - from personal to public communication, 2013.
  Sirius: Education of Children with Migrant Backround, 2013.
  Your way - Volunteering for active youth, 2013.
  Professional capacity dealing with diversity (NAOS), 2015.

 • Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

  Pravo u svakodnevici, 2001.
  Pravo u svakodnevici na području Međimurja - obrazovanje za političku kulturu i poštivanje ljudskih prava, 2004.
  Pravo u svakodnevici, 2005.
  Medijacija u školi - doprinos pravima djece na život i obrazovanje bez nasilja , 2010.
  Integralno građansko obrazovanje - Osnaživanje studenata i studentskih predstavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja, 2011.

 • Ministarstvo prosvjete i športa

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2001.-2002.
  Okrugli stol o obrazovnoj suradnji između zemalja bivše Jugoslavije, 2001.-2002.

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Nova škola: zbližavanje različitosti, 2003,-2005,.
  Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, 2004.
  Medijacijom u školi protiv nasilja u društvu, 2004.
  Edukacijom do vladavine prava, 2005.
  Aktivno učenje i kritičko mišljenje u obrazovnom sustavu Hrvatske, 2005.
  Medijacija za odgajatelje, 2005.
  Aktivno učenje i kritičko mišljenje, 2006.
  Medijacijom protiv nasilja, 2006.
  Edukacija o vladavini prava, demokracijai i ljudskim pravima kao garancija nenasilja i tolerancije, 2006.
  Ljetna Eu Akademija, 2007.
  Ususret EU, 2007.
  Edukacija o vladavini prava, demokracijai i ljudskim pravima kao garancija nenasilja i tolerancije, 2008.
  Aktivno učenje i kritičko mišljenje - doprinos Foruma realizaciji ciljeva HNOS-a, 2008.
  Ljetna EU akademija, 2009.
  E-priprema. Mrežni sustav za razmjenu nastavnih priprema iz područja građanskog obrazovanja, 2009.
  Škole medijacije - središnja mjesta rješavanja sukoba među mladima, 2010.
  EnJoined. Potpora procesu ukljičivanja obrazovanja za održivi razvoj u obrazovni sustav, 2011.
  Mladi i aktivni - nenasilna komunikacija u izgradnji mira, 2012.
  Možemo to riješiti! - zajedno- razvoj zdravih navika i vještina djece i mladih, 2013.
  Da sam ja netko, 2014
  Oboji svijet! bojama tolerancije - učiti demokraciju i toleranciju, 2015.

 • Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

  I ja sam građanin Europske unije, 2007.

 • Ministarstvo socijalne politike i mladih

  Primarna prevencija ovisnosti: edukacija i informiranje stručnjaka koji rade s djecom i mladima, 2012.
  Slučaj, pričaj, volontiraj - komunikacijom do prevencije nasilja, 2012.
  Proljetna škola poduzetnosti, 2012.
  Proljetna škola poduzetnosti: osnaživanje i umrežavanje mladih u lokalnim zajednicama, 2013.
  Možemo to riješiti! - podrška obiteljima u Koprivničko-križevačkoj županija, 2013.
  Ti biraš boju! - prevencija nasilja promicanjem tolerancije i kreativnosti djece i mladih te razvojem kompetencija nastavnika i odgajatelja, 2013.
  “Pokreni promjenu! – prevencija vršnjačkog nasilja aktivnim uključivanjem djece i mladih, 2014.
  Proljetna škola poduzetnosti - program obuke i podrške mladima za uspješnije zapošljavanje, 2014.
  Proljetna škola poduzetnosti - program osposobljavanja, podrške i umrežavanja za lakše zapošljavanje, 2015.

 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

  Veliki medijatori za male medijatore - osnaživanje školskih i vršnjačkih medijatora, 2001.
  Znanje za zdrav život, 2005.
  Program primarne prevencije ovisnosti: edukacija nastavnika, učenika i roditelja, 2010.
  Primarna prevencija ovisnosti - informiranje i edukacija učenika, roditelja i nastavnika, 2011.

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

  Edukacijom do zdravlja, 2004.
  Znanje za zdrav život, 2005.

 • Ministarstvo zdravstva

  Zdravstveno obrazovanje, 2001.

 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

  Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge, 2006.-2008.
  Škola u funkciji lokalne zajednice - Otvorena škola, 2005.
  Edukacijom o vladavini prava do demokratizacije društva, 2006.
  Edukacija o EU i europskim integracijama, 2007.
  Obrazovanjem protiv korupcije, 2008.
  Integralno građansko obrazovanje, 2009.
  Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge, 2010.-2013.
  Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge, 2013.-2015.
  GOOD Inicijativa, 2015.

 • Zagrebačka županija

  Edukacija nezaposlenih nastavnika s područja Zagrebačke županije iz medijacije i komunikacijskih vještina, 2009.
  Seminarske grupe osnovnog seminara medijacije, 2012.
  Medijacija u školi - prevencija nasilja među djecom i mladima, 2013.
  RWCT, 2014.
  Odnosi s javnošću, 2014.
  Napredni seminar medijacije, 2015.
  Odnosi s javnošću u obrazovanju, 2015.

 • Primorsko-goranska županija

  Programske aktivnosti (pet programa), 2007.
  Stručno usavršavanje, 2007.
  Ljetna EU Akademija, 2009.
  Primarna prevencija ovisnosti, 2010.

 • Međimurska županija

  „Produženi boravak za učenike romske nacionalne manjine“, 2014.

 • Bjelovarsko-bilogorska županija

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002.

 • Osječko-baranjska županija

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002.-2004.

 • Grad Zagreb

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2004.
  Pravo u svakodnevici, 2004.
  Edukacijom do zdravlja, 2004.
  Medijacijom protiv nasilja, 2008.
  Edukacijom do prevencije ovisnosti, 2008.
  "Možemo to riješiti - medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanje sukoba", 2009.
  Edukacijom do zdravlja, 2009.
  Medijacija u školama, 2010.
  Medijacija u primjeni produženog stručnog postupka za djecu sa smetnjama u ponašanju, 2010.
  Medijacijski centar Zagreb, 2010 .
  Mladi medijatori: obrazovanje za medijaciju, novu kulturu komunikacije i rješavanja sukoba, 2010.
  Integralno građansko obrazovanje, 2010.
  Integralno građansko obrazovanje. Osnaživanje studenata i studentskih predstavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja, 2011.
  Priprema mladih stručnjaka za lakše zapošljavanje u odgojno- obrazovnim ustanovama putem edukacije iz vještina komunikacije i rješavanja sukoba, 2011.
  Dan tolerancija 2011, 2011.
  4. ljetna EU akademija, 2011.
  Možemo to riješiti! Medijacijski centar Zagreb, 2011.
  Mladi za mlade - Program obuke i osnaživanje volontera - medijatora, 2012.
  Oboji svijet šarenim bojama tolerancije, 2012.
  Medijacijski centar - podrška sustavu socijalne zaštite, djece i mladih, 2012.
  Zajedno smo jači: Jačanje vještina stručnjaka u sustavu socijalne zaštite djece i mladih, 2013.
  Od srca do srca: jačanje vještina stručnjaka u sustavu zaštite djece i mladih, 2014.

 • Grad Rijeka

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002.-2008.
  Pravo u svakodnevici, 2000.-2003.
  Građanski odgoj, 2000.-2002.
  Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece, 2000.-2001.
  Tribine Foruma, 2003.
  Edukacijom do zdravlja, 2005.-2008.
  Medijacija, 2005.-2008.
  Edukacija o EU, 2008.
  "Možemo to riješiti - medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanje sukoba", 2009.

 • Grad Velika Gorica

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002., 2003., 2005., 2007., 2008., 2009., 2010.
  Edukacijom do zdravlja, 2003.-2008.
  Medijacija, 2006., 2009.
  "Možemo to riješiti - medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanje sukoba", 2009.
  Mladi za mlade - Program obuke i osnaživanja volontera-medijacija, 2012.
  Mladi medijatori, 2011.

 • Institut otvoreno društvo Hrvatska

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2000.-2003.
  Pravo u svakodnevici, 2000.-2003.
  Građanski odgoj, 2000.-2002.
  Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece, 2000.-2001.
  Tribine Foruma u 2003
  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - visoko školstvo, 2003.
  Škola u funkciji lokalne zajednice - Otvorene škola, 2002.-2004.
  Edukacijski moduli u Belom Manastiru, 2004.-2006.
  Edukacijom do vladavine prava, 2005.-2006.

 • Grad Bjelovar

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002.
  Pravo u svakodnevici, 2002.

 • Grad Bakar

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2002.

 • Državni zavod za zaštitu obitelji

  Prevencija i intervencija na području prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece, 2001.

 • Open Society New York

  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2000.-2003.
  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - visoko školstvo, 2002.-2003.
  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje - regionalno, 2001.-2003.
  Pravo u svakodnevici, 2000.-2003.
  Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece, 2000.-2002.
  Program stipendija za srednje škole, 2000.-2004.
  National Journal "Metodički oglasi", 2002.
  Praćenje provedbe Desetljeća za uključivanje Roma, 2006/2007

 • Open Society Institute

  Grassroots I, 2012.
  Grassroots Europe Conference, 2012.

 • Open Society Foundation

  South East Europe Youth and Media Initiative, 2013.
  GOOD Initiative: Towards Civic Education in Schools, 2015.

 • Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država

  EFFE Kolokvij, 2005.
  Rule of Low, 2006.-2007.
  Mediation Centers, 2010.
  Antikorupcijsko obrazovanje, 2012.

 • United States Department of State

  Southeast Europe Leadership Program, 2001.

 • Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske

  Ljetna EU Akademija, 2008.

 • Veleposlanstvo Kraljevine Švedske

  Ljetna EU Akademija, 2009.

 • Veleposlanstvo Švicarske konfederacije

  EFFE Kolokvij, 2005.

 • Mreža centara za obrazovne politike

  EN Joined - Education for sustainable development partnership initiative, 2011.-2012.

 • Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

  ALCT, 2012.
  Upravljanje studentskim projektima, 2012.

 • American Secondary Schools for International Students and Teachers

  Stipendije učenika srednjih škola, 2000.-2013.

 • The Headmasters' and Headmistresses' Conference

  Stipendije učenika srednjih škola, 2000.-

 • RWCT- International Consortium

  RWCT International Consortium Meeting, 2012.
  RWCT- International Consortium, 2012.-2013.

 • Hrvatski pravni centar

  Zaštita tražitelja azila u RH i regiji, 2005.

 • Zagrebački holding

  Ljetna EU Akademija, 2009.

 • Jollie-Pitt Foundation

  Ključ za mir - odgoj za mir, 2012.

 • Iskon Internet

  Generalno sponzorstvo u elektronskim vezama FSO-a 2001-2013.

 • NESST

  Istraživanje tržišta, 2011.

 • Hrvatska pošta

  Donacija, 2010.