Forum za slobodu odgoja

Forum za slobodu odgoja, skraćeno: FSO, je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovna 1992. godine, a registrirana je 1998. g. prema Zakonu o udrugama.

Temeljni cilj Foruma za slobodu odgoja je promicati implementaciju obrazovnih standarda suvremenog demokratskog društva u hrvatski obrazovni sustav.

Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje obrazovanja i obrazovnog sustava.

Forum za slobodu odgoja provodi suvremene i kvalitetne obrazovne programe te utjeće na javne politike vodeći se načelima pravednosti, nenasilja, otvorene komunikacije, cjeloživotnog učenja i kritičkog mišljenja. Uspoređujući i usklađujući obrazovanje u Hrvatskoj s obrazovnim standardima suvremenih demokratskih društava, Forum se zalaže za pravo na izbor i jednaku dostupnost obrazovanja koje vodi samoostvarenju osobe.

Glavne djelatnosti Foruma za slobodu odgoja uključuju razvoj i provedbu edukacijskih programa za metodičko usavršavanje nastavnika, te programi u području nenasilnog rješavanja sukoba, zdravstvenog obrazovanja, građanskog obrazovanja, upravljanja školom, razvojem lokalne zajednice. Forum za slobodu odgoja provodi i niz programa i projekata za djecu i mlade.

Forum za slobodu odgoja član je

Od 2013. godine akreditirana ustanova za mirenje Ministarstva pravosuđa.

Vizija

Forum za slobodu odgoja se zalaže za obrazovanje utemeljeno na načelima jednakosti, ravnopravnosti, slobodnog izbora, pluralizma, demokratičnosti i društvene odgovornosti koje omogućuje svakom pojedincu potpuni razvoj osobnih potencijala i kompetencija.

Misija

Forum za slobodu odgoja razvija, potiče i provodi obrazovne programe i projekte te utječe na javne politike s ciljem unaprijeđivanja obrazovanja u Hrvatskoj u skladu s temeljnim vrijednostima za koje se zalaže.

Moto Foruma

SRETNA, ODRŽIVA, INKLUZIVNA, SUVREMENA  i DEMOKRATSKA ŠKOLA!

Vrijednosti

Pravednost, sprječavanje diskriminacije, transparentnost i kritičko mišljenje, tolerancija i dijalog, socijalna osjetljivost, pomoć ranjivim društvenim skupinama, pravo na izbor i  jednaka dostupnost obrazovanja koje vodi samostvarenju osobe,

Načela djelovanja

  • Dobri i kvalitetni međuljudski odnosi temeljeni na entuzijazmu, kreativnosti, otvorenosti, inovativnosti i konstruktivnom rješavanju problema zaposlenika i suradnika.
  • Profesionalnost u obavljanju radnih zadataka što podrazumijeva odgovornost, stručnost, efikasnost, timski rad, kolegijalnost i preuzimanje odgovornosti za posao koji se obavlja.
  • Etičnost u poslovanju u skladu s vrijednostima za koje se Forum zalaže što podrazumijeva transparentnost, poštivanje različitosti, provođenje projekata za opće dobro i društveno korisnih projekata.