Inkluzivna škola

Inkluzivno obrazovanje temelji se na pravu svih na kvalitetno obrazovanje te se posebno usredotočuje na ranjive skupine (osobe s invaliditetom, nižeg socijalno-ekonomskog statusa, iz ruralnih sredina, rasne, etičke i druge manjine te diskriminirane osobe na temelju vjere, dobi, rase, spola).

Inkluzivno obrazovanje je proces koji se temelji na  promjenama u obrazovnom sadržaju, pristupu podučavanju i stavljanju učenika sa svim njegovim potrebama i karakteristikama u središte obrazovnog procesa. Također, podrazumijeva veću uključenost svih učenika u obrazovni proces, ali i procese unutar lokalnih zajednica a time posredno i samog društva.

Za provođenje inkluzivnog obrazovanja, neophodno je da same škole postanu inkluzivne. Jedan od niza koraka u stvaranju inkluzivne škole je i educiranost nastavnog osoblja, učenika te uključivanje roditelja i lokalne zajednice u život škole. Kako bi se to ostvarilo potrebna je promjena uvjeta učenja na način na koji zadovoljava potrebe učenika kao i spremnost škola da započnu procese usvajanja strateških planova i politika rada.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica, epijaca@fso.hr