Izjava o privatnosti

O nama

Forum za slobodu odgoja je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija registrirana prema Zakonu o udrugama koja provodi programe, projekte i aktivnosti neformalnog stručnog usavršavanja za odgojno-obrazovne djelatnike i druge zainteresirane građane, te edukativne programe i projekte za djecu i mlade.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Đorđićeva 8. Ostale podatke o udruzi pronađite ovdje.

Informacije o našim aktivnostima pronađite na našim mrežnim stranicama.

 

Općenito o zaštiti osobnih podataka

Propisima Europske unije o zaštiti osobnih podataka, regulirani su dozvoljeni razlozi prikupljanja, obrade i korištenja osobnim podacima, primjerice:

 • ako ste za to dali svoj pristanak;
 • ako je obrada podataka nužna za sklapanje određene vrste ugovora;
 • ako postoji pravna/zakonska obveza obrade vaših podataka;
 • ako je obrada u vašem ključnom interesu;
 • ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela;
 • ako za to postoji legitimni interes voditelja obrade podataka.

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka. Voditelj obrade podataka dužan je poštovati pravila Opće uredbe o zaštiti vaših osobnih podataka i njihovoj pohrani:

 • podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe;
 • od vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka;
 • podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno;
 • mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi;
 • podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o vama. Možete zatražiti uklanjanje osobnih podatka o vama, ako su ti podaci netočni, neprimjereni, nebitni ili prekomjerni, s obzirom na svrhu njihove obrade.

Ako mislite da se s vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu voditelju obrade podataka (osobi ili tijelu koje obrađuje vaše podatke) te:

 • zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka;
 • zatražiti da voditelj obrade podataka obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke, osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor.

Ako ne dobijete razuman odgovor od voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

 

Kada prikupljamo podatke o vama?

Podatke prikupljamo prilikom vaše prijave za sudjelovanje u našim programima, projektima, aktivnostima i edukacijama.

Osobni podaci koje prikupljamo prvenstveno su oni bez kojih ne možemo provoditi svoju svrhu i područje djelovanja.

Ovisno o svrsi obrade prikupljanje se može provesti Vašim usmenim ili pismenim očitovanjem. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od Vas putem prijavnih obrazaca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom.

Podatke o Vama možemo dobiti i iz javno dostupnih izvora.

Bez izričite privole roditelja/staratelja/skrbnika maloljetne osobe ne mogu izravno sudjelovati u našim programima, projektima, aktivnostima i edukacijama. Stoga niti ne prikupljamo podatke o maloljetnim osobama bez navedene privole.

 

Kako koristimo vaše podatke?

Osobne podatke koristimo samo uz vaš pristanak ili kad su za to ispunjene pretpostavke utvrđene važećim propisima. Vaše podatke, kada ste za to dali pristanak, možemo dijeliti sa svojim suradnicima i/ili poslovnim partnerima, a to činimo samo u onom opsegu koji je nužan kako bismo postigli posebno utvrđenu svrhu.

Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili dijeliti na načine koji nisu dozvoljeni, a naši partneri održavaju najmanje jednaku razinu zaštite i sigurnosti osobnih podataka kao i mi.

Prikupljene podatke koristimo

 • kako bismo vas pravodobno obavijestili o programima, projektima, aktivnostima i edukacijama za koje ste se prijavili,
 • kako bismo organizirali i proveli programe, projekte i aktivnosti o čemu više možete pročitati u Općim uvjetima sudjelovanja,
 • kako bismo vam, po završetku sudjelovanja u programu, projektu, aktivnosti ili edukaciji mogli izdati potvrdu o stručnom usavršavanju odnosno potvrdu o sudjelovanju,
 • kako bismo izvršili druge zakonski ili ugovorom utvrđene obveze (financijsko poslovanje, isplate naknada, povrat sredstava, izvještavanje prema donatorima i sl.).

Uz vaš izričit pristanak

 • možemo vas uključiti i u listu kontakata kako bismo vam mogli obavještavati o drugim programima, projektima, aktivnostima, inicijativama i edukacijama koje provodimo,
 • objavljujemo vaše radove bilo koje vrste u svrhu promoviranja programa, projekata i aktivnosti ili promoviranja dobrih praksi.

 

Koliko dugo koristimo vaše podatke?

Vaše podatke o sudjelovanju u edukacijama i određenim programima (npr. stipendijski program) čuvamo na neodređeni rok, odnosno do otkazivanja privole.

Podatke o vašem sudjelovanju u programima, projektima i aktivnostima čuvamo do zakonom ili ugovorom određenog roka obveznog čuvanja dokumentacije vezane za program, projekt ili aktivnost.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti od nas da vas više ne kontaktiramo i ne dostavljamo informacije o našim programima, projektima, aktivnostima i edukacijama. To možete učiniti odjavom s naše liste kontakata (poveznica) ili dostavom zahtjeva na (email: forum@fso.hr).

 

Pristup informacijama

Za sve vaše podatke koji su kod nas pohranjeni, u svakom trenutku imate pravo uvida, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Po vašem zahtjevu postupit ćemo najkasnije u roku od 30 dana. Za potrebe izvršenja ovoga zahtjeva moguće je da zatražimo i određenu naknadu.

Navedeno pravo možete ostvariti slanjem zahtjeva na (email: forum@fso.hr).

 

Druge mrežne stranice

Na našim mrežnim stranicama postavljene su poveznice na druge mrežne stranice. Ova Izjava se odnosi samo na našu mrežnu stranicu te biste se odlaskom na drugu mrežnu stranicu trebali informirati o njihovim uvjetima.

 

Kako nas kontaktirati?

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za ovu Izjavu o privatnosti molimo vas da nas kontaktirate. Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva pisanim putem preko e-maila forum@fso.hr.

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka te nadzornom tijelu unutar EU.

 

Izmjene i dopune Izjave

Našu Izjavu o privatnosti stalno revidiramo te je objavljujemo na našim mrežnim stranicama.

Ova izjava je od 25. srpnja 2018.