Odnosi s javnošću u obrazovanju

Kako uspješno komunicirati s medijima? Kako napisati objavu za medije? Što je komunikacijski plan škole i kako ga izraditi? Kako uspješno upravljati društvenim mrežama da bi se potaknula rasprava i prenijele informacije roditeljima, učenicima i lokalnoj zajednici? Koji su primjeri dobre prakse u Hrvatskoj u području odnosa s javnošću u obrazovanju?

Ovo samo su neka od pitanja na koja ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici mogu dobiti odgovor na seminaru Odnosi s javnošću u obrazovanju.

Upravo je kvalitetna komunikacija škole s javnosti, medijima i lokalnom zajednicom od ključne važnosti za uspjeh škole i postizanja prepoznatljivosti u zajednici, a kontinuirana, učinkovita i kvalitetna komunikacija omogućit će pozitivan publicitet i promociju škole, njenih programa, projekata i aktivnosti koje provode.

Stoga je cilj ovog seminara prenijeti odgojno-obrazovnim djelatnicima znanja i vještine važne za kvalitetno korištenje strategija odnosa s javnošću kako bi na kraju mogli upravljati komunikacijom i pomoći u ostvarivanju potreba i ciljeva škola i odgojno-obrazovnih ustanova.

Do sada je kroz seminar prošlo preko 100 stručnjaka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, koji aktivno upotrebljavaju stečena znanja u svakodnevnom radu. Kvalitetu seminara potvrđuje i prosječna ocjena 4,8 (na skali od 1 do 5).

Seminar, osim teorijskog dijela, uključuje i praktični/interaktivni dio, kojemu je cilj sudionike naučiti kako pravilno oblikovati objave za medije, reakcije i upravljanje društvenim mrežama u službi promocije odgojno-obrazovnih ustanova.

Izjave sudionika

  • Na edukaciji “Odnosi s javnošću u obrazovanju”, naučila sam koliko je bitno prezentirati svoju školu i njen rad prema javnosti. Otvorila sam facebook stranicu za školu i uložila dodatan trud u moderiranje web stranice škole. Kao rezultat toga, broj posjeta stranice je porastao s prosječnih 4-5 posjeta do nevjerojatnih 2500 posjeta dnevno.
  • Nakon seminara moje komunikacijske vještine su se poboljšale i postao sam organiziraniji. Hvala Vam na dugotrajnim pozitivnim učincima ovog treninga koji su vidljivi u mom svakodnevnom poslu.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Domagoj Morić, projektni suradnik, dmoric@fso.hr