Osnovni seminar medijacije

Na Osnovnom seminaru medijacije, koji traje 20 školskih sati, raspoređenih u dva dana naučit ćete koje su temeljne ljudske potrebe u odnosima i kako možemo komunicirati iskreno, otvoreno i autentično te povećati empatiju i međusobno razumijevanje. Nakon seminara, dobro ćete poznavati dinamiku sukoba, silnice koje određuju razrješenje ili zaoštravanje svakog sukoba te različite načine, stilove i mogućnosti razrješenja sukoba. Upoznat ćete se detaljno s postupkom i koracima medijacije, vidjeti primjer provedene medijacije te je i sami voditi, uz pomoć kolegica i kolega te voditelja seminara.

Seminar omogućuje interaktivan rad u grupi od dvadesetak sudionica i sudionika uz podršku dvije iskusne voditeljice-medijatorice/medijatora, a uključuje priručnik „Možemo to riješiti!“, brošuru, plakat, Zbirku radnih listova te radni materijal. Po završenom seminaru dobiva se Potvrda o stručnom usavršavanju.

Osnovni seminar medijacije dosad je završilo preko 1650 stručnjaka, uz vrlo visoke procjene zadovoljstva sudionika od 4,8.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Ana Munivrana, voditeljica programa “Medijacija”, akarlovic@fso.hr