Pravo u svakodnevici

Osvjestiti zaštitnu moć prava u svakodnevnom životu cilj je seminara “Pravo u svakodnevici”.

Moderna demokratska društva i države zahtijevaju zaštitu individualnih i zajedničkih prava kojima pojedinci i skupine brane svoje interese i oblikuju zajedničku političku volju.

Seminar pruža učiteljima i stručnim suradnicima znanja i vještine, te niz razrađenih nastavnih jedinica kako bi provodili nastavu vezano za pojmove kao što su ljudska prava,  demokracija, vladavina prava, izbor i izborni sustav, te ulogu građanina u oblikovanju demokratske kulture.

Poseban je naglasak seminara na promoviranju važnosti odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo (demokraciju i ljudska prava) gdje učitelji igraju važnu ulogu poticanja mladih naraštaja da budu samosvjesni građani koji odgovorno sudjeluju u demokratskim procesima.

Izjave sudionika

  • Metodologija općenito, simulacija suđenja je pogodna za korištenje u nastavi.
  • Vrlo zanimljivo.
  • Moje poimanje demokracije se promijenilo s ovim seminarom.
  • Priručnici koje smo dobili su korisni.
  • Jedan od rijetkih seminara na kojima sam se osjećala dobro.
  • Dinamično, zanimljivo, primjenjivo, sve pohvale.
  • Treneri odlično pripremljeni. Prezentacija svih informacija odlično odrađena.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa, mbajkusa@fso.hr