Školski razvojni plan

Razvojni plan škole je strateški plan razvoja škole koji sadrži prioritetna područja unaprjeđenja, ciljeve, kriterije, aktivnosti i mjerila u ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada. Razvojni plan škole je strateški dokument kojim se u nekom narednom razdoblju (maksimalno kroz tri godine), žele ostvariti definirani ciljevi kroz detektirana prioritetna područja za poboljšanje kvalitete rada škole i stvaranja inkluzivnog ozračja. Iz Razvojnog plana škole se definira Akcijski plan za tekuću školsku godinu koji teži ostvarivanju prioritetnih ciljeva u kontekstu školske kulture, politike i prakse.

U izradi i provedbi Razvojnog plana škole glavnu ulogu nosi individualno i timsko samovrednovanje rada škole kako bi se detektiralo postojeće stanje, potrebe kao i jake i slabe strane škola. Na temelju analize i rezultata može se pristupiti stvaranju, praćenju i evaluaciji Razvojnog plana škole s ciljem  unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa, školskog ozračja,  podrške učenicima u njihovom učenju i osobnom razvoju.

Kroz dvodnevni seminar „Razvojni plan škole“ sudionici će dobiti potrebna znanja, informacije te smjernice kako kroz razvoj, praćenje i evaluaciju strateških planova postaviti temelj za stvaranje inkluzivne škole.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica, epijaca@fso.hr