Upravni odbor

Upravni odbor Foruma za slobodu odgoja
(mandat od 11. lipnja 2018. godine)

Doc. dr. sc. Branko Ančić, predsjednik
Znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je i predstojnik Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Njegovi znanstveni i istraživački interesi uključuju sociologiju religije, sociologiju zdravlja i socijalnu ekologiju. Njegove publikacije uključuju analizu ateizma i nereligioznosti u Europi (Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, 2014), istraživanje odnosa religije i zdravlja (Sociologija i prostor, 2011), istraživanje pro-okolišnih stavova i ponašanja u Europi (Sustainability Perspectives from the European Semi-Periphery, Institute for Social Research in Zagreb and Heinrich Böll Stiftung Croatia, 2014), istraživanje javnih percepcija klimatskih promjena (Hrvatski meteorološki časopis, 2016), interpretaciju stavova povezanih s konceptom odrasta u Europi (Green European – environmental behaviour and attitudes in Europe in a historical and cross-cultural comparative perspective, Routledge, 2017) te analizu povezanosti energetskog siromaštva i osobnog zdravlja (Energy and Buildings, 2018.). Doc. dr. sc. Branko Ančić je potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva te predsjednik Foruma za slobodu odgoja u sklopu kojeg je i višegodišnji trener u području građanskog odgoja i obrazovanja. Autor je i studije o internacionalizaciji obrazovanja (Agencija za mobilnost i programe EU, 2016.) te je provodio i istraživanje o implementaciji Erasmus+ programa u Hrvatskoj. Sudjelovao je i na istraživačkim boravcima na Sveučilištu u Cardiffu, Sveučilištu u Beču i GESIS institutu u Kölnu.

Dr. sc. Mladen Domazet, član
Diplomant Sveučilišta u Oxfordu iz područja fizike i filozofije te direktor istraživanja u Institutu za političku ekologiju u Zagrebu. Mladen je bio stipendist HMC programa 1995.g. koji u Hrvatskoj administrira Forum za slobodu odgoja. Od 2003.g. surađuje s Forumom kroz obrazovna istraživanja (IDIZ Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja) i umrežavanja (NEPC/MCOP). Istraživački rad usmjeren mi je na sensi comuni  i društvene stavove primjerene odrastu u suvremenoj populaciji, s posebnim naglaskom na europsku poluperiferiju; te na kulturalne alate modernog doba koji su doprinijeli hegemoniji ekonomskog rasta.  

Izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec, članica
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom fakultetu završila je doktorski studij psihologije. Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na diplomskom sveučilišnom studiju ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Njezini istraživački interesi su u području razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, a bila je aktivna suradnica na nekoliko znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih projekata.

Marija Roth, prof., članica
Psihologinja stručna suradnica s petnaest godina radnog iskustva u X. gimnaziji „Ivan Supek“ u Zagrebu. Prošla je brojna stručna usavršavanja iz područja psihologije ipedagogije. Diplomirana je psihoterapeutkinja iz Gestalt psihoterapije, Psihoterapije kibernetike i certificirani je supervizor te provodi terapijski rad s mladima i odraslima. Višegodišnja je suvoditeljica školskog volonterskog kluba i prošla je više edukacija iz područja volontiranja. Višegodišnja je Forumova suradnica i voditeljica seminara „Volontiranje u radu s djecom i mladima“.

Davorka Pekišić, prof., članica
Profesorica hrvatskog jezika i književnosti te češkog jezika i književnosti. Predaje hrvatski jezik u OŠ Luka u Sesvetama. Od 2012. godine napredovala je u zvanje mentorice hrvatskog jezika. Završila je edukaciju za inojezične učenike te ima bogato iskustvo u održavanju radionica za djecu kroz različite udruge kojih je članica. Volontirala je u mnogim nerazvijenim zemljama Afrike i Azije gdje je također direktno radila s djecom i mladima.


Bivše članice i članovi Upravnog odbora

Vesna Mihoković Puhovski, predsjednica
Istaknula se tijekom godina svojim radom u nastavi, a kasnije svojim aktivnim angažmanom i doprinosom u području obrazovanja i civilnom društvu. Pokrenula je i poticala provođenje programa koji su važni za demokratizaciju društva, ali i educiranje nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Bila je bila članica Savjeta za razvoj civilnog društva, a 2010. godine Predsjednik RH odlikovao ju je Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića za osobiti doprinos u prosvjeti.

prof. dr. sc. Lino Veljak, član
Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te autor nekoliko knjiga s područja filozofije. Bio je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, član je raznih uredništava i savjeta filozofskih časopisa. U više navrata izabran je za člana Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva. Voditelj je poslijediplomskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Marina Sabolović, članica
Diplomirala hrvatski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1980. do 2007. radila kao učiteljica hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Luka u Zagrebu, a od 2007. ravnateljica iste škole. Godine 2007. napredovala u zvanje učitelj savjetnik hrvatskoga jezika. Redovito sam se stručno usavršavala i aktivno uključivala u niz seminara od kojih posebno napredni seminar medijacije Foruma za slobodu odgoja. Obavljala je i niz drugih zadaća od razrednice, voditeljice županijskoga stručnog vijeća za hrvatski jezik, organiziranja natjecanja i stručnih skupova do pisanja recenzija udžbenika i druge literature, lektoriranja i pisanja stručnih članaka iz područja odgoja i obrazovanja.

mr. sc. Višnja Grozdanić, članica
Prodekanica je za nastavu i predavačica na Visokom učilištu VERN’ – Zagreb. Magistrica je znanosti iz područja društvenih znanosti, polja psihologije, u grani školske psihologije i psihologije obrazovanja. U Forumu za slobodu odgoja uključena je u razvoj i širenje programa Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, za što je dobila 2004. godine priznanje Foruma.

prof. dr. sc. Dubravka Miljković, članica
Doktorica pedagogije i magistrica psihologije predaje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i na Visokom učilištu VERN’ – Zagreb. Autorica je tridesetak knjiga i brojnih članaka iz područja popularne psihologije i psihologije menadžmenta. Za izuzetna dostignuća u afirmaciji i popularizaciji psihologijske znanosti Hrvatsko psihološko društvo dodijelio joj je nagradu Ramiro Bujas.

dr. sc. Mladen Domazet, član
Viši asistent u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Diplomirao je fiziku i filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu, Velika Britanija, a doktorirao u području filozofije znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Autor je brojnih članaka iz područja filozofije, odgoja i obrazovanja.

dr. sc. Branko Ančić, član
Diplomirao sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine a doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine). Trenutno zaposlen kao postdoktorand u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (http://www.idi.hr/o-nama/zaposlenici/asistenti/branko-ancic/). Istraživački interesi uključuju sociologiju religije, sociologiju zdravlja i sociologiju održivog razvoja. Vodi različite istraživačke projekte (domaće i međunarodne) te objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i stranim publikacijama (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300040).