Voditelji seminara

Forum za slobodu odgoja ima široku mrežu voditelja seminara koje provodi. Radi se o iskusnim i stručnim osobama koje su i same prošle seminare, te postupak potvrđivanja za voditelja seminara, odnosno neko drugo zvanje (mentor, potvrditelj) u programu.

Voditelj seminara su zaduženi za provedbu i izvedbu seminara, te prilagodbu seminara potrebama sudionika seminara. Oni, također, pružaju podršku sudionicima prilikom ispunjavanja uvjeta za potvrđivanja kada je to predviđeno kurikulumom seminara. Voditelji seminara imaju obvezu i sami se trajno usavršavati, te pratiti tijekove u području kojim se bave. Rad voditelja seminara vrednuju sami sudionici seminara kroz anonimne evaluacijske upitnike.

Rad voditelja seminara uređen je internim dokumentima, kao i uvjeti za izbor u zvanja u pojedinim programima. Posebno je važno naglasiti kako Forum za slobodu odgoja, sukladno ljudskim i financijskim kapacitetima, pruža mogućnost sudionicima seminara da postanu voditelji seminara, na preporuku trenutnih voditelja seminara.

U nastavku se nalazi popis voditelja seminara.

 • Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

  Andreja Kosorčić je diplomirana učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica i voditeljica županijskog stručnog vijeća. Radi u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu. Od 1998. godine sudjeluje u programu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Međunarodni trener programa „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ postala je 2000. godine, a od 2003. godine je certificirani RWCT potvrditelj. Sudjelovala je u IPA projektu „Razvoj kurikulumske kulture“ kao trener i podrška školskim timovima u stvaranju novog i drugačijeg školskog kurikuluma. U sklopu Erasmus+ projekta sudjelovala je u Pragu na edukaciji „Inovativni pristupi poučavanju“. Autorica je nekoliko stručnih članaka i priručnika za učitelje. U njenom načinu poučavanju posebno mjesto zauzima suradničko učenje te aktivno učenje koje potiče različite vrste mišljenja kod učenika.

  Biserka Šavora je profesorica pedagogije i fonetike s trideset godina rada u školi. Za svoj svestrani rad, naročito s učenicima, unaprijeđena je dva puta za savjetnika. Znanje stečeno na mnogobrojnim edukacijama i dugogodišnje iskustvom u radu s mladima, nastavnicima i roditeljima, nesebično dijeli s polaznicima seminara koje vodi: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Edukacijom do zdravlja i Primarna prevencija ovisnosti.

  Gordana Novković Poje je stručna suradnica psihologinja u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Kreatorica je i voditeljica velikog broja programa i projekata za poticanje i razvoj zdravog načina mišljenja, doživljavanja i ponašanja namijenjenih djeci i mladima. Vodi psihoedukativne radionice za roditelje i stručnjake koji se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih. Trenerica je projekta Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Trenutno je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihološko savjetovanje u Rijeci.

  Kim Anić, psihologinja,radi u Osnovnoj školi "Kozala" u Rijeci kao ravnateljica.U programima Foruma za slobodu odgoja kao sudionik,trener i certifikator sudjeluje više od deset godina.U programu RWCT-a je stekla status certifikatora. Voditelj je seminara za učitelje osnovnih i srednjih škola Grada Rijeke u proteklih pet godina.

  Zlatica Šimunović diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao stručni suradnik pedagog – mentor u Školi za medicinske sestre Vrapče. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s mladima na prevenciji ovisnosti i zaštiti reproduktivnog zdravlja, te višegodišnje iskustvo u organiziranju i vođenju seminara/radionica za roditelje, učitelje i nastavnike iz područja pedagoške didaktike i metodike poučavanja.

  Zoran Pavletić je ravnatelj Osnovne škole Hreljin. U Osnovnoj školi Čavle radio je 18 godina kao pedagog. Održao je predavanja i radionice na međunarodnim konferencijama u New Yorku, Bostonu, Portlandu, Otisfieldu, Moskvi, Kijevu, Vilniusu, Strasbourgu i Odenvaldu. Bio je član Upravnog odbora Međunarodnog konzorcija u RWCT programu. Četiri godine je radio kao vanjski predavač na Sveučilištu u Rijeci.

 • Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

  Mr.sc. Višnja Grozdanić, psihologinja, od samog je početka direktorica programa "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje" za Hrvatsku. Od 2002. sudjeluje u izradi i realizaciji programa "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi". Koautorica je priručnika, sudjeluje u koordinaciji ovog programa i vodi radionice. Polje interesa su joj edukacijska i organizacijska psihologija te kritičko mišljenje, na kojem je i magistrirala na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Veleučilištu Vern zaposlena je kao predavačica i prodekanica za nastavu.

  Doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, magistrirala i doktorirala lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački je usmjerena na proučavanje jezičnoga usvajanja i jezične obrade kod jednojezične i dvojezične djece urednoga i narušenoga jezičnoga razvoja, posebice djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece s disleksijom. Autorica je dviju knjiga, preko 30 znanstvenih i stručnih radova te suautorica na nekoliko testova za procjenjivanje jezične sposobnosti i vještina čitanja i pisanja. Zaposlena je u Laboratoriju za psiholingvistička istraživanja Odsjeka za logopediju Sveučilišta u Zagrebu.

  Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić diplomirala je i magistrirala psihologiju te doktorirala s temom iz područja psihologije obrazovanja. Tim se područjem bavi kao
  nastavnica na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim što predaje kolegije vezane uz učenje i poučavanje, darovite učenike i učenje matematike, to su ujedno i područja njezinog znanstvenog interesa. Autorica je i koautorica šest knjiga i više od
  šezdeset znanstvenih i stručnih radova te je za svoj rad dobila stručne i državne nagrade. Bila je predstojnica Katedre za školsku psihologiju, pročelnica Odsjeka za psihologiju, a trenutno je dekanica Filozofskog fakulteta. Sudjelovala je u brojnim edukacijama vezanim uz poučavanje. Jedna je od voditeljica, ali i članica tima autora projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“.

  Prof.dr.sc. Željka Kamenov je diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredna je profesorica na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu.Njezini su istraživački i znanstveni interesi usmjereni na područje socijalne kognicije kao i na područje bliskih odnosa. Aktivno je sudjelovala u mnogim znanstvenim projektima i istraživanjima. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, član-osnivač Društva za psihološku pomoć, članica Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, te članica Hrvatske psihološke komore. Voditeljica je u projektu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“.

 • Pravo u svakodnevici

  Ana Jurišić, prof. filozofije i logike s dugogodišnjim iskustvom u vođenju seminara iz područja logike, argumentacije, kritičkog mišljenja, javnog govorenja i debatiranja. Za Forum za slobodu odgoja tijekom nekoliko godina održala je niz seminara namijenjenih profesorima iz područja tehnika i metoda u službi razvoja kritičkog mišljenja. Za Hrvatsko debatno društvo radi kao debatni trener, mentor i sudac, te je održala brojne debatne seminare srednjoškolcima, studentima i odraslima. Debatne edukacije vodila je i za neke druge nevladine udruge.

  dr. sc. Branko Ančić radi na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u području sociologije religije, sociologije održivog razvoja i sociologije zdravlja. U šire područje interesa njegova rada je i građanski odgoj i obrazovanje. Potvrđeni je voditelji seminara Foruma za slobodu odgoja.

  Eli Pijaca Plavšić izvršna je direktorica Foruma za slobodu odgoja, trenerica je na programima građanskog obrazovanja (Medijacija, Pravo u svakodnevici i Edukacija o Europskoj uniji) te Koordinatorica programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Ima bogato iskustvo u vođenju projekata, kao i edukacijskih programa, prezentacija i radionica, s posebnim naglaskom na iskustvo u radu s nastavnicima i mladima, te istraživačko iskustvo. Autorica je priručnika o medijaciji „Možemo to riješiti!“.

  Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera , kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

 • Obrazovanje protiv korupcije

  dr. sc. Branko Ančić radi na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u području sociologije religije, sociologije održivog razvoja i sociologije zdravlja. U šire područje interesa njegova rada je i građanski odgoj i obrazovanje. Potvrđeni je voditelji seminara Foruma za slobodu odgoja.

  Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera , kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

 • Edukacija o Europskoj uniji

  dr. sc. Branko Ančić radi na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u području sociologije religije, sociologije održivog razvoja i sociologije zdravlja. U šire područje interesa njegova rada je i građanski odgoj i obrazovanje. Potvrđeni je voditelji seminara Foruma za slobodu odgoja.

  Domagoj Morić magistar je komunikologije. Od 2009. godine suradnik je za odnose s javnošću Foruma za slobodu odgoja, a zadužen je i za razvoj novih obrazovnih politika te područje mladih. Trener je u nizu programa vezanih uz komunikaciju, odnose s javnošću, projektno pisanje, osnaživanje mladih, poduzetnost i Europsku uniju, gdje je dosada educirao preko 500 stručnjaka aktivnih u radu s djecom i mladima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radi kao trener i mentor na programu Studija o mladima za mlade te je vanjski stručnjak – trener za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. Posjeduje značajno iskustvo u radu s mladima te pisanju i provođenju projekata. Autor je niza istraživanja u području mladih te publikacija koje se bave temama odnosa s javnošću i volontiranja.

  Eli Pijaca Plavšić izvršna je direktorica Foruma za slobodu odgoja, trenerica je na programima građanskog obrazovanja (Medijacija, Pravo u svakodnevici i Edukacija o Europskoj uniji) te Koordinatorica programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Ima bogato iskustvo u vođenju projekata, kao i edukacijskih programa, prezentacija i radionica, s posebnim naglaskom na iskustvo u radu s nastavnicima i mladima, te istraživačko iskustvo. Autorica je priručnika o medijaciji „Možemo to riješiti!“.

  Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera , kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

  Tamara Puhovski

 • Osnovni seminar medijacije

  Ana Munivrana je prof. psihologije, voditeljica programa Medijacija u Forumu za slobodu odgoja u kojem radi od 2009. g. Ima 14-godišnje iskustvo rada kao psiholog, predavač i voditeljica projekata. Koautorica je priručnika: „Odgajam li dobro svoje dijete?“ (2004.) te Forumovog priručnika „Od srca do srca – komunikacijski modeli kao alat u medijaciji“ (2014.). Volontirala je kao savjetovatelj na liniji za pomoć djeci i mladima Hrabri telefon te u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Bila je koordinatorica udruge Hrabri telefon (2001.-2002.) te klinički dječji psiholog u Poliklinici za zaštitu djece (2002.-2005.). Od 2005. do 2007. radila je kao savjetnica za ljudske potencijale u tvrtci Electus d.o.o. Educira se s područja savjetodavnih i komunikacijskih vještina te je polazila edukaciju iz Gestalt psihoterapije 2002.-2006.

  Ana Šimić, dipl. socijalna radnica u Centru za socijalnu skrb Zagreb, trenerica medijacije. Ima višegodišnje iskustvo u području grupnog i individualnog savjetodavnog rada s djecom, mladima i odraslima te osmišljavanja i provođenja edukacija i radionica. Tijekom studija počela je kao volonter raditi na Hrabrom telefonu u ulozi savjetovatelja potom koordinatora, supervizora i kao član edukacijskog tima, potom u Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba kao član multidisciplinarnog tima, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Kabinetu Ministra te zadnjih 6 godina radi kao voditelj ili suradnik na različitim projektima. Također je i u edukaciji iz Gestalt psihoterapije

  Ana Žnidarec Čučković formalno se obrazovala na Učiteljskoj akademiji i Filozofskom fakultetu. Radila je na poslovima odgoja i obrazovanja u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Kao školska pedagoginja gradi višegodišnje iskustvo na području planiranja i programiranja, radu s učenicima, nastavnicima i roditeljima. Uz redovita stručna usavršavanja surađuje sa Agencijom za odgoj i obrazovanje te s Centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učestalo surađuje s civilnim sektorom na području organizacije i provedbe edukativnih radionica (udruga "Civitas -Znanstvenici i mediji protiv nasilja", "Unicef - Za sigurno i poticajno okruženje u školama" - trenutno regionalni koordinator, udruga B. a. b. e. - "Slušam, čujem, razumijem"). Izdala je više stručnih radova na području zaštite dječjih prava.

  Diana Kovačić diplomirana je učiteljica s višegodišnjim iskustvom rada u nekoliko osnovnih škola u Rijeci, a zatim u Forumu za slobodu odgoja kao voditeljica Medijacijskog centra Rijeka i trenerica medijacije u radu s mladima. Radila je u najdugovječnijoj riječkoj udruzi za mlade Regionalnom info centru za mlade Rijeka – UMKI, gdje se specijalizirala za rad s mladima u području informiranja i savjetovanja te politikama za mlade kao članica Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog. Karijeru nastavlja u opatijskoj udruzi Žmergo gdje volontira od svoje 15. godine te sredinom 2015. volonterski rad zamjenjuje profesionalnim kao voditeljica edukativnih programa te na EU projektu uvođenja globalnog obrazovanja. Paralelno radi kao trenerica i facilitatorica na međunarodnim edukativnim događanjima u području rada s mladima, informiranja, mobilnosti i politika za mlade.

  Dubravka Uroda profesorica je Hrvatskoga jezika i književnosti, sretno zaposlena u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ u Kastvu. U svakodnevnoj je prilici raditi s mladim ljudima, učiti za njih, od njih, s njima. Višegodišnja je voditeljica izvannastavne skupine Medijacija te izborne nastave Građanskog odgoja. Dio je Tima za građanski odgoj i demokraciju u matičnoj školi koji pokreće, i zajedno s mladima provodi, zapažene projekte i akcije u zajednici. Blisko (i rado) surađuje s Forumom za slobodu odgoja i Centrom za mirovne studije na promicanju mira i demokracije te razvoju građanske svijesti i odgovornosti kako kod djece, tako i kod onih koji s njima rade. Trajno zainteresirana za nove ideje i metode kojima se postiže dobra komunikacija s učenicima, roditeljima, kolegama, svijetom. Ljubiteljica književnosti i novih tehnologija. Zagovornica cjeloživotnog obrazovanja. Supruga, majka dvoje tinejdžera.

  Eli Pijaca Plavšić izvršna je direktorica Foruma za slobodu odgoja, trenerica je na programima građanskog obrazovanja (Medijacija, Pravo u svakodnevici i Edukacija o Europskoj uniji) te Koordinatorica programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Ima bogato iskustvo u vođenju projekata, kao i edukacijskih programa, prezentacija i radionica, s posebnim naglaskom na iskustvo u radu s nastavnicima i mladima, te istraživačko iskustvo. Autorica je priručnika o medijaciji „Možemo to riješiti!“.

  Kim Anić, psihologinja,radi u Osnovnoj školi "Kozala" u Rijeci kao ravnateljica.U programima Foruma za slobodu odgoja kao sudionik,trener i certifikator sudjeluje više od deset godina.U programu RWCT-a je stekla status certifikatora. Voditelj je seminara za učitelje osnovnih i srednjih škola Grada Rijeke u proteklih pet godina.

  Marina Brkić stekla je iskustvo u radu s djecom i mladima, kao voditeljica kreativno-socijalizacijskih radionica za djecu u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, kao nastavnica hrvatskog jezika u Gimnaziji Velika Gorica (2008.), te trenerica na programima iskustvenog učenja u prirodi za djecu i odrasle u Hrvatskoj školi Outward Bound (od 2007.). Vodila je Medijacijski centar Velika Gorica od 2009. do 2012.g. te je voditeljica projekata u Forumu za slobodu odgoja. Prošla je intenzivan trening za medijatore te je u kontinuiranom procesu dodatne edukacije iz ovog područja.

  Nina Vrdoljak diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao Profesor socijalni pedagog. Tijekom 2008.-2009. G. profesionalno se usavršava i dobiva titulu Menadžer ljudskih potencijala. Od 2008. godine zaposlena je u OŠ Prečko kao socijalni pedagog voditelj posebnog razrednog odjela za djecu s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju. Prolazi brojne edukacije i stručna usavršavanja s područja osobnog razvoja, savjetodavnih i komunikacijskih vještina.

  Višnja Pavlović je pedagoginja, voditeljica projekata, trenerica medijacije. Višegodišnje iskustvo u kreiranju i provedbi edukacijskih programa za mlade i stručnjake za razvojni rad s mladima. Radila u različitim organizacijama civilnog društva (Proni - Institut za socijalnu edukaciju, Volonterski centar Zagreb, Krijesnica – udruga za podršku obiteljima suočenim s malignim bolestima, itd.) i stekla značajno iskustvo na područjima grupnog rada s mladim ljudima, volonterskog menadžmenta te rada s ranjivim skupinama. Kroz edukaciju iz Gestalt psihoterapije razvija savjetodavne i terapeutske vještine.

  Zoran Pavletić je ravnatelj Osnovne škole Hreljin. U Osnovnoj školi Čavle radio je 18 godina kao pedagog. Održao je predavanja i radionice na međunarodnim konferencijama u New Yorku, Bostonu, Portlandu, Otisfieldu, Moskvi, Kijevu, Vilniusu, Strasbourgu i Odenvaldu. Bio je član Upravnog odbora Međunarodnog konzorcija u RWCT programu. Četiri godine je radio kao vanjski predavač na Sveučilištu u Rijeci.

 • Napredni seminar medijacije

  Ana Munivrana je prof. psihologije, voditeljica programa Medijacija u Forumu za slobodu odgoja u kojem radi od 2009. g. Ima 14-godišnje iskustvo rada kao psiholog, predavač i voditeljica projekata. Koautorica je priručnika: „Odgajam li dobro svoje dijete?“ (2004.) te Forumovog priručnika „Od srca do srca – komunikacijski modeli kao alat u medijaciji“ (2014.). Volontirala je kao savjetovatelj na liniji za pomoć djeci i mladima Hrabri telefon te u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Bila je koordinatorica udruge Hrabri telefon (2001.-2002.) te klinički dječji psiholog u Poliklinici za zaštitu djece (2002.-2005.). Od 2005. do 2007. radila je kao savjetnica za ljudske potencijale u tvrtci Electus d.o.o. Educira se s područja savjetodavnih i komunikacijskih vještina te je polazila edukaciju iz Gestalt psihoterapije 2002.-2006.

  Ana Žnidarec Čučković formalno se obrazovala na Učiteljskoj akademiji i Filozofskom fakultetu. Radila je na poslovima odgoja i obrazovanja u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Kao školska pedagoginja gradi višegodišnje iskustvo na području planiranja i programiranja, radu s učenicima, nastavnicima i roditeljima. Uz redovita stručna usavršavanja surađuje sa Agencijom za odgoj i obrazovanje te s Centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učestalo surađuje s civilnim sektorom na području organizacije i provedbe edukativnih radionica (udruga "Civitas -Znanstvenici i mediji protiv nasilja", "Unicef - Za sigurno i poticajno okruženje u školama" - trenutno regionalni koordinator, udruga B. a. b. e. - "Slušam, čujem, razumijem"). Izdala je više stručnih radova na području zaštite dječjih prava.

  Eli Pijaca Plavšić izvršna je direktorica Foruma za slobodu odgoja, trenerica je na programima građanskog obrazovanja (Medijacija, Pravo u svakodnevici i Edukacija o Europskoj uniji) te Koordinatorica programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Ima bogato iskustvo u vođenju projekata, kao i edukacijskih programa, prezentacija i radionica, s posebnim naglaskom na iskustvo u radu s nastavnicima i mladima, te istraživačko iskustvo. Autorica je priručnika o medijaciji „Možemo to riješiti!“.

  Marina Brkić stekla je iskustvo u radu s djecom i mladima, kao voditeljica kreativno-socijalizacijskih radionica za djecu u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, kao nastavnica hrvatskog jezika u Gimnaziji Velika Gorica (2008.), te trenerica na programima iskustvenog učenja u prirodi za djecu i odrasle u Hrvatskoj školi Outward Bound (od 2007.). Vodila je Medijacijski centar Velika Gorica od 2009. do 2012.g. te je voditeljica projekata u Forumu za slobodu odgoja. Prošla je intenzivan trening za medijatore te je u kontinuiranom procesu dodatne edukacije iz ovog područja.

  Nina Matijašević diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao Profesor socijalni pedagog. Tijekom 2008.-2009. G. profesionalno se usavršava i dobiva titulu Menadžer ljudskih potencijala. Od 2008. godine zaposlena je u OŠ Prečko kao socijalni pedagog voditelj posebnog razrednog odjela za djecu s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju. Prolazi brojne edukacije i stručna usavršavanja s područja osobnog razvoja, savjetodavnih i komunikacijskih vještina.

  Višnja Pavlović je pedagoginja, voditeljica projekata, trenerica medijacije. Višegodišnje iskustvo u kreiranju i provedbi edukacijskih programa za mlade i stručnjake za razvojni rad s mladima. Radila u različitim organizacijama civilnog društva (Proni - Institut za socijalnu edukaciju, Volonterski centar Zagreb, Krijesnica – udruga za podršku obiteljima suočenim s malignim bolestima, itd.) i stekla značajno iskustvo na područjima grupnog rada s mladim ljudima, volonterskog menadžmenta te rada s ranjivim skupinama. Kroz edukaciju iz Gestalt psihoterapije razvija savjetodavne i terapeutske vještine.

 • Edukacijom do zdravlja

  Biserka Šavora je profesorica pedagogije i fonetike s trideset godina rada u školi. Za svoj svestrani rad, naročito s učenicima, unaprijeđena je dva puta za savjetnika. Znanje stečeno na mnogobrojnim edukacijama i dugogodišnje iskustvom u radu s mladima, nastavnicima i roditeljima, nesebično dijeli s polaznicima seminara koje vodi: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Edukacijom do zdravlja i Primarna prevencija ovisnosti.

  Kim Anić, psihologinja,radi u Osnovnoj školi "Kozala" u Rijeci kao ravnateljica.U programima Foruma za slobodu odgoja kao sudionik,trener i certifikator sudjeluje više od deset godina.U programu RWCT-a je stekla status certifikatora. Voditelj je seminara za učitelje osnovnih i srednjih škola Grada Rijeke u proteklih pet godina.

  Zlatica Šimunović

  Zoran Pavletić je ravnatelj Osnovne škole Hreljin. U Osnovnoj školi Čavle radio je 18 godina kao pedagog. Održao je predavanja i radionice na međunarodnim konferencijama u New Yorku, Bostonu, Portlandu, Otisfieldu, Moskvi, Kijevu, Vilniusu, Strasbourgu i Odenvaldu. Bio je član Upravnog odbora Međunarodnog konzorcija u RWCT programu. Četiri godine je radio kao vanjski predavač na Sveučilištu u Rijeci.

 • Primarna prevencija ovisnosti

  Biserka Šavora je profesorica pedagogije i fonetike s trideset godina rada u školi. Za svoj svestrani rad, naročito s učenicima, unaprijeđena je dva puta za savjetnika. Znanje stečeno na mnogobrojnim edukacijama i dugogodišnje iskustvom u radu s mladima, nastavnicima i roditeljima, nesebično dijeli s polaznicima seminara koje vodi: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Edukacijom do zdravlja i Primarna prevencija ovisnosti.

  Zlatica Šimunović

 • Odnosi s javnošću u obrazovanju

  Domagoj Morić magistar je komunikologije. Od 2009. godine suradnik je za odnose s javnošću Foruma za slobodu odgoja, a zadužen je i za razvoj novih obrazovnih politika te područje mladih. Trener je u nizu programa vezanih uz komunikaciju, odnose s javnošću, projektno pisanje, osnaživanje mladih, poduzetnost i Europsku uniju, gdje je dosada educirao preko 500 stručnjaka aktivnih u radu s djecom i mladima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radi kao trener i mentor na programu Studija o mladima za mlade te je vanjski stručnjak – trener za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. Posjeduje značajno iskustvo u radu s mladima te pisanju i provođenju projekata. Autor je niza istraživanja u području mladih te publikacija koje se bave temama odnosa s javnošću i volontiranja.

  Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera , kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

 • Uvod u projektno planiranje

  Domagoj Morić magistar je komunikologije. Od 2009. godine suradnik je za odnose s javnošću Foruma za slobodu odgoja, a zadužen je i za razvoj novih obrazovnih politika te područje mladih. Trener je u nizu programa vezanih uz komunikaciju, odnose s javnošću, projektno pisanje, osnaživanje mladih, poduzetnost i Europsku uniju, gdje je dosada educirao preko 500 stručnjaka aktivnih u radu s djecom i mladima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radi kao trener i mentor na programu Studija o mladima za mlade te je vanjski stručnjak – trener za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. Posjeduje značajno iskustvo u radu s mladima te pisanju i provođenju projekata. Autor je niza istraživanja u području mladih te publikacija koje se bave temama odnosa s javnošću i volontiranja.

  Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera , kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

 • Razvoj školskog kurikuluma

  Branislava Baranović je diplomirala sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala u području sociologije obrazovanje na istom fakultetu. Znanstvena je savjetnica i ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Sudjelovala je u 20 znanstvenoistraživačkih projekata u području obrazovanja, uključujući kurikulum, pri čemu je na 10 projekata bila voditeljica. Sudjelovala je u radu sljedećih tijela kao: koordinatorica povjerenstava za izradu Nacionalnog okvirnog kurikuluma, zamjenica predsjednika Vijeća za nacionalni kurikulum, članica Vijeća za nacionalni kurikulum i predsjednica Povjerenstva za izradu kurikuluma za nastavu hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu.

  Vlasta Vizek Vidović je diplomirala psihologiju, sociologiju te engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu stekla je doktorat znanosti iz psihologije. Nakon dugogodišnjeg rada kao profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se kao znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja i voditeljica projekata u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja, a od srpnja 2011. je i njegova predstojnica. Bavi se psihologijom obrazovanja, posebno obrazovanjem i profesionalnim razvojem učitelja i nastavnika. Autorica je projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljene u visokoškolskoj nastavi“.

  Vlatka Domović je pedagoginja, izvanredna profesorica na Učiteljskom fakultetau Sveučilišta u Zagrebu, dopredsjednica Akademije odgojnih znanosti Hrvatske, predsjednica Znanstvenog kolegija Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, članica upravnog odbora međunarodne asocijacije Comparative Education Society in Europe te je članica Nacionalnog vijeća za odgoji obrazovanje. Objavljuje radove iz područja obrazovanja učitelja i nastavnika, učinkovitosti škole, školske klime i komparativne pedagogije.

 • Školski razvojni planovi

  Eli Pijaca Plavšić izvršna je direktorica Foruma za slobodu odgoja, trenerica je na programima građanskog obrazovanja (Medijacija, Pravo u svakodnevici i Edukacija o Europskoj uniji) te Koordinatorica programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Ima bogato iskustvo u vođenju projekata, kao i edukacijskih programa, prezentacija i radionica, s posebnim naglaskom na iskustvo u radu s nastavnicima i mladima, te istraživačko iskustvo. Autorica je priručnika o medijaciji „Možemo to riješiti!“.

 • Volontiranje u radu s djecom i mladima

  Višnja Pavlović je pedagoginja, voditeljica projekata, trenerica medijacije. Višegodišnje iskustvo u kreiranju i provedbi edukacijskih programa za mlade i stručnjake za razvojni rad s mladima. Radila u različitim organizacijama civilnog društva (Proni - Institut za socijalnu edukaciju, Volonterski centar Zagreb, Krijesnica – udruga za podršku obiteljima suočenim s malignim bolestima, itd.) i stekla značajno iskustvo na područjima grupnog rada s mladim ljudima, volonterskog menadžmenta te rada s ranjivim skupinama. Kroz edukaciju iz Gestalt psihoterapije razvija savjetodavne i terapeutske vještine.

  Marija Roth je diplomirana psihologinja koja radi u X. gimnaziji u Zagrebu gdje vodi školski volonterski klub.