Volontiranje u radu s djecom i mladima

Njegovanje solidarnosti i senzibilnosti djece i mladih za potrebe društva ostvaruje se kroz organizirane volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici te kroz sudjelovanje i doprinos vanjskih volontera aktivnostima škole ili druge ustanove koja radi s djecom i mladima.

Na temelju višegodišnjeg iskustva u projektima “Pokreni promjenu!” i “Školski volonteri”, Forum za slobodu odgoja razradio je program školskog volontiranja kroz koji je dosada prošlo 220 nastavnika/ca, stručnih suradnika, predstvnika udruga i stručnjaka koji rade s djecom I mladima.

Dvodnevni seminar omogućuje sudionicima dobivanje potrebnih kompetencija za provedbu volonterskih akcija te dugoročnih volonterskih projekata u školi i lokalnoj zajednici, kao i za promicanje solidarnosti i aktivnog građanstva kroz odgoj za volontiranje.

Po završetku dvodnevnog seminara sudionici će unaprijediti teorijska i praktična znanja o tome kako organizirati i provoditi volonterske akcije i projekte s djecom i mladima te osvijestiti potencijal koje pojedine volonterske aktivnosti pružaju za odgojno-obrazovni proces. Produbljenim razumijevanjem važnosti i procesa volontiranja djece i mladih u odgojnom-obrazovnom kontekstu uspješnije će graditi poveznice s drugim odgojno-obrazovnim sadržajima. Steći će znanje o tome kako zakonski urediti volontiranje u svojoj ustanovi (sukladno Zakonu o volonterstvu NN 22/13). Saznat će više o tome kako prepoznati i poduprijeti motivaciju volontera i kako je održati te će biti upoznati s osnovama kvalitetnog upravljanja radom volontera.

Seminar je prvenstveno namjenjen djelatnicima škola kao i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, ali i organizacijama civilnog društva koji provode ili žele provoditi volonterske aktivnosti u svom radu s djecom i mladima u cilju njihovog osnaživanja.

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.

Informacije o kotizaciji, načinu prijave te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Višnja Pavlović, voditeljica projekata, vpavlovic@fso.hr