Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

 “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi” je program razvijen u okviru međunarodnog projekta “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” (Reading and writing for critical thinking – RWCT) i izvorno je hrvatski proizvod.

Program je osmišljen kako bi se pomoglo sveučilišnim nastavnicima te svima onima koji sudjeluju u nastavi na sveučilištima. Program, osim svoje filozofije sadrži i sustav koraka i konkretnih tehnika u poučavanju utemeljenim na postavkama kognitivističkih teorija učenja. Posebnu kvalitetu projekta predstavlja izravna primjenjivost naučenog kao i fleksibilnost u primjeni u različitim akademskim disciplinama.

Kroz 80 sati edukacije nastavnici će naučiti primjenjivati više od 80 različitih metoda i tehnika poučavanja, naučit će kako poticati razvoj novih vještina za otvorenu i odgovornu interakciju u predavaonici, obogatiti postojeći kurikulum te osmisliti inovativan nastavni proces.

Evaluacija cjelokupnog programa od njegovog početka 2005.godine pokazala je kako aktivnom primjenom naučenih sadržaja u svakodnevnom nastavnom procesu dolazi do promjena na 3 razine:

  • U načinu poučavanja: organiziranje nastave po ERR sustavu, više raznovrsnosti, dinamičnosti, više entuzijazma u pripremi, više razmišljanja o nastavi i načinu kako je doživljavaju studenti
  • Kod studenata: veće zadovoljstvo (veseliji su!), aktivniji su na nastavi, motiviraniji i redovitije dolaze na nastavu
  • Na osobnom planu: veće zadovoljstvo, raste im osjećaj kompetentnosti, osvijestili su važnost kvalitetnog rada u nastavi i mogućnosti unapređenja

Mnogi nastavnici ističu da su potpuno promijenili pristup i težište sa sebe premjestili na studente. Ili, kako je napisala  jedna sudionica:

Želim Vam samo reći da intenzivno i sa zadovoljstvom koristim naučene metode i rad u ERR okviru u  nastavi na svim nivoima i oblicima. Svake godine povećavam  udio cjelina u cijelosti organiziranih po tom modelu (pitanje vremena za pripremu!) i silno se dobro pritom zabavljam. I studenti su jako sretni, pa se Vama osobno, i cijelom timu iskreno zahvaljujem na velikom trudu, entuzijazmu i volji da poboljšate kvalitetu visokoškolske nastave!”

Ako se uzme u obzir da sudionica dolazi s  fakulteta na kojem se tradicionalno održava ex cathedra nastava uz maksimalnu distanciranost studenata i profesora, jasno je koliki se pomaci, polako ali sigurno, događaju u fakultetskim predavaonicama.

Izjave sudionika

  • „Aktivno učenje je jedan izvanredno razrađen i prezentiran sustav znanja, koje i nastavnika koji to savlada i primjenjuje vrlo brzo profilira pred studentima kao kvalitetnog nastavnika koji drži kvalitetnu nastavu. To bi trebalo svima biti dovoljan podstrek da se više uključe u ovu edukaciju.“
  • „Dojam i iskustvo od 8 godina podučavanja je da je to jedini način koji će omogućiti studentima, budućim odraslim i odgovornim pojedincima i stručnjacima, aktivno i kritično sagledavanje problema oko sebe (i u sebi) i koji će u konačnici omogućiti slobodan način izražavanja vlastitog stava i mišljenja. Međutim, mišljenja sam da je sa ovim tehnikama i metodama nužno započeti u najranijim godinama obrazovanja jer kad se jednom ukalupe stavovi i načini rješavanja problema sve ove tehnike je puno teže implementirati.“
  • „Studenti vrlo rado sudjeluju i imaju osjećaj da vladaju znanjem koje na taj način prikupe. Na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju vlastitih kompetencija što dodatno utječe na njihovu motivaciju za aktivnim sudjelovanjem na nastavi.“

Kurikulum seminara

Kurikulum seminara možete preuzeti s ove poveznice.

Voditelji seminara

Više o našim voditeljima seminara možete saznati na ovoj poveznici.

Kotizacija i prijava

Prijave se primaju tijekom cijele godine, te prema kalendaru objavljenih poziva za sudjelovanje.
Informacije o kotizaciji, načinu prijave, te otvorenim seminarskim skupinama možete pronaći na ovoj poveznici.

Kontakt

Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica, epijaca@fso.hr